Agencja Fitch obniża rating IDR i VR Banku Pekao i zmienia perspektywę na stabilną

Z rynku

Fitch Ratings obniżył długoterminową ocenę IDR Banku Pekao do poziomie BBB+ z A- oraz Viability Rating na do poziomu bbb+ z a-, poinformował bank. Jednocześnie Fitch dokonał zmiany perspektywy na stabilną z negatywnej.

Logo Pekao
Źródło: Bank Pekao

Fitch Ratings obniżył długoterminową ocenę IDR Banku Pekao do poziomie BBB+ z A- oraz Viability Rating na do poziomu bbb+ z a-, poinformował bank. Jednocześnie Fitch dokonał zmiany perspektywy na stabilną z negatywnej.

Jednocześnie #Fitch dokonał zmiany perspektywy na stabilną z negatywnej #BankPekao #Pekao @BankPekaoSA

"Zmiana oceny długoterminowej IDR i VR dla banku spowodowana jest stabilizacją pozycji kapitałowej na poziomie zgodnym z otoczeniem polskiego sektora bankowego, przy jednoczesnym podkreśleniu przez agencję silnej pozycji kapitałowej mierzonej wymaganiami regulacyjnymi oraz wymaganiami kapitałowymi Fitch" - czytamy w komunikacie.Jednocześnie Fitch dokonał zmiany perspektywy z negatywnej na stabilną i potwierdził oceny wsparcia support rating na poziomie 5, podano także.

Silne strony ratingu banku

"Zdaniem Fitch, oceny IDR banku są wspierane przez wewnętrzną siłę banku, co odzwierciedla jego ocenę VR. Silne strony ratingu banku w ocenie Fitch to ugruntowana pozycja na rynku krajowym, stabilny model biznesowy, konserwatywny apetyt na ryzyko, silna pozycja kapitałowa, wysoka jakość aktywów, solidna rentowność oraz dobra pozycja finansowa i płynnościowa" - czytamy dalej.Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: