Agencja Fitch potwierdziła ratingi BOŚ i Getin Noble Banku

Z rynku

Siedziba Banku Ochrony Środowiska w Warszawie
Fot. BOŚ

Fitch Ratings potwierdził oceny ratingowe oraz utrzymał stabilną perspektywę ratingów Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), a także utrzymał ratingi Getin Noble Banku: (IDR) na poziomie B- oraz rating w skali krajowej na poziomie BB-(pol). Perspektywa ratingów jest negatywna.

#Fitch Ratings potwierdził oceny ratingowe oraz utrzymał stabilną perspektywę ratingów @BOS__Bank, a także utrzymał ratingi #GetinNobleBank #BOSBank

„Poniżej przedstawiono oceny ratingowe BOŚ S.A.:

Rating długoterminowy IDR w walucie obcej (Long-term Foreign Currency IDR) został potwierdzony na poziomie ‚BB-‚, perspektywa stabilna,

Rating krótkoterminowy IDR w walucie obcej (Short-term Foreign Currency IDR) został potwierdzony na poziomie ‚B’,

Krajowy rating długoterminowy (National Long-term Rating) został potwierdzony na poziomie ‚BBB-(pol), perspektywa stabilna,

Krajowy rating krótkoterminowy (National Short-term Rating) został potwierdzony na poziomie ‚F3(pol)’,

Rating indywidualny (Viability Rating) został potwierdzony na poziomie ‚bb-‚,

Rating wsparcia (Support Rating): został utrzymany na poziomie ‚4’,

Rating wsparcia (Support Rating Floor) został utrzymany na poziomie ‚B’.

Czytaj także: Fitch obniża rating długoterminowy mBanku >>>

Krajowy rating długoterminowy dla Programu Emisji Obligacji (long-term senior unsecured bond programme) o wartości do 2 miliardów zł został potwierdzony na poziomie ‚BBB-(pol)’,

Krajowy rating krótkoterminowy dla Programu Emisji Obligacji (short-term senior unsecured bond programme) o wartości do 2 miliardów zł został potwierdzony na poziomie ‚F3 (pol)’,

Rating dla obligacji podporządkowanych serii R1 w wysokości 83 mln zł został potwierdzony na poziomie ‚BB+(pol)'” – czytamy w komunikacie.

Agencja dokonała przeglądu ratingów BOŚ w ramach szerszej oceny ryzyka, na jakie narażone są polskie banki posiadające zaangażowanie w kredyty hipoteczne w walutach obcych oraz w następstwie orzeczenia wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

„Agencja stwierdziła, że ryzyko powstania strat z tytułu kredytów hipotecznych w walutach obcych nie jest obecnie kluczowym czynnikiem oceny ratingowej BOŚ S.A., jednak istnieje niepewność związana z wpływem orzeczenia na rentowność banku, co będzie uzależnione od ukształtowania się linii orzeczniczej polskich sądów w reakcji na wydane orzeczenie TSUE. Jednocześnie agencja podkreśliła, że w dalszym ciągu będzie obserwować proces potencjalnych zmian zachodzących w sektorze bankowym i analizować ich ewentualny wpływ na sytuację banku” – czytamy dalej.

Ratingi Getin Noble Banku

Fitch Ratings utrzymał także ratingi Getin Noble Banku: (IDR) na poziomie B- oraz rating w skali krajowej na poziomie BB-(pol), podał bank. Perspektywa ratingów jest negatywna.

„Agencja w komunikacie poinformowała o utrzymaniu wszystkich dotychczasowych ocen ratingowych banku na niezmienionym poziomie tj. dla:

– oceny długookresowej (Long-Term Issuer Default Rating (IDR)) na poziomie: B-
– oceny długookresowej w skali krajowej (National Long-Term Rating) na poziomie: BB-(pol)
– oceny indywidualnej VR (Viability Rating) na poziomie: b-
– oceny krótkookresowej (Short-Term Issuer Default Rating (IDR)) na poziomie: B
– oceny wsparcia (Support Rating) na poziomie „5”
– minimalnej oceny wsparcia (Support Rating Floor) na poziomie: „No Floor” – czytamy w komunikacie.

Agencja przydzieliła również dodatkową ocenę krótkoterminową w skali krajowej (National Short-Term Rating) na poziomie: B(pol).

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: