Agencja Fitch potwierdziła wysoką ocenę PKO Banku Polskiego

Bankowość

Agencja Fitch podtrzymała ocenę wsparcia dla PKO Banku Polskiego na poziomie "2". W uzasadnieniu powołała się na ważną systemową rolę, jaką Bank pełni w polskim sektorze bankowym, a także największy udział w rynku i stabilne źródła finansowania.

Agencja Fitch podtrzymała ocenę wsparcia dla PKO Banku Polskiego na poziomie "2". W uzasadnieniu powołała się na ważną systemową rolę, jaką Bank pełni w polskim sektorze bankowym, a także największy udział w rynku i stabilne źródła finansowania.

W aktualnym raporcie analitycy podkreślili, iż rating wsparcia PKO Banku Polskiego bazuje na wysokim prawdopodobieństwie uzyskania wsparcia ze strony polskich władz. Uwzględnili także wciąż znaczący udział państwa w akcjonariacie.

W czerwcu wysokie oceny ratingowe podtrzymała agencja Moody’s. Potwierdzenie związane było z ogłoszonym zamiarem przejęcia aktywów Grupy Nordea w Polsce. W uzasadnieniu analitycy agencji Moody’s podkreślili, iż planowana transakcja nie zmieni wiarygodności Banku oraz czynników mających wpływ na obecne oceny.

Ponadto PKO Bank Polski oczekuje na wyniki analizy wpływu planowanej transakcji na rating, dokonywanej przez agencję Standard & Poor's.

Oceny wiarygodności finansowej PKO Banku Polskiego SA są obecnie przyznawane przez trzy znaczące agencje ratingowe, przy czym Moody’s Investors Service oraz Standard & Poor’s nadają Bankowi rating na zlecenie Banku, zgodnie z własną procedurą oceny banków, zaś agencja Fitch Ratings przyznaje rating niezamawiany przez Bank, na podstawie dostępnych, publikowanych informacji.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: