Agencja Fitch: rating Polski bez zmian

Aktualności / Z rynku

Agencja Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski. Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym. Fitch wskazuje na mocne fundamenty makroekonomiczne polskiej gospodarki i zyskowny sektor bankowy.

Fot. Pixabay.com

Agencja Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski. Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym. Fitch wskazuje na mocne fundamenty makroekonomiczne polskiej gospodarki i zyskowny sektor bankowy.

Agencja ratingowa #Fitch utrzymała ocenę Polski na poziomie A minus z perspektywą stabilną. #rating #gospodarka

Agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym.

Mocne fundamenty makroekonomiczne polskiej gospodarki

Agencja Fitch w komunikacie prasowym uzasadniającym swoją decyzję wskazuje na mocne fundamenty makroekonomiczne polskiej gospodarki oraz płynny, dobrze skapitalizowany i zyskowny sektor bankowy. Agencja prognozuje realny wzrost PKB w 2017 roku na poziomie 4,4%. Zdaniem Fitch deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 roku zmniejszy się do 1,8%, a dług publiczny spadnie do 53,1%.

Od czego zależeć może obniżenie ratingu?

Podniesienie oceny ratingowej Polski wg agencji możliwe jest w przypadku kontynuacji wysokiego wzrostu PKB oraz dalszego spadku wskaźnika zadłużenia zagranicznego netto. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku osłabienia determinacji do utrzymania deficytu budżetowego poniżej granicy 3%, trudności w ustabilizowaniu relacji długu publicznego do PKB w średnim okresie lub w przypadku osłabienia ram polityki makroekonomicznej.

Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów

Udostępnij artykuł: