Agencja Fitch utrzymała rating województwa mazowieckiego

Samorządy

Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi (IDR) województwa mazowieckiego dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie A- oraz w walucie krajowej na poziomie AA+. Perspektywa ratingów jest stabilna, podała agencja. Fitch potwierdził także długoterminowy rating w walucie zagranicznej dla obligacji województwa na poziomie A-.

Panorama Warszawy
Fot. Pixabay.com

Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi (IDR) województwa mazowieckiego dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie A- oraz w walucie krajowej na poziomie AA+. Perspektywa ratingów jest stabilna, podała agencja. Fitch potwierdził także długoterminowy rating w walucie zagranicznej dla obligacji województwa na poziomie A-.

#Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi województwa mazowieckiego dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie A- oraz w walucie krajowej na poziomie AA+. Perspektywa ratingów jest stabilna #rating #ratingi

"Potwierdzenie ratingów odzwierciedla nasze oczekiwanie, że w średnim okresie województwo mazowieckie utrzyma solidne wyniki budżetowe i dobrą płynność oraz, że zadłużenie bezpośrednie będzie spadać. Ratingi uwzględniają również wysokie ryzyko pośrednie Województwa, związane ze stałymi, znacznymi potrzebami finansowymi podmiotów leczniczych. Według naszej oceny, ryzyko to nie zmniejszy się w średnim okresie" - czytamy w komunikacie.

Spodziewane są solidne wyniki operacyjne

Fitch podtrzymuje prognozy, zgodnie z którymi w średnim okresie mazowieckie będzie wykazywać solidne wyniki operacyjne z marżą operacyjną wynoszącą około 20-25%. Będzie to konsekwencją utrzymywania wydatków bieżących pod kontrolą, co wynika z postanowień programu postępowania ostrożnościowego realizowanego przez województwo od 2014 r. Przyczyni się do tego również oczekiwany wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochód ten jest najważniejszym źródłem finansowania budżetu Mazowieckiego, stanowiącym około 60-76% jego dochodów operacyjnych.

Zadłużenie spada od 2014 r.

"Zadłużenie mazowieckiego spada od 2014 r., co jest spowodowane nadwyżkami budżetu oraz wynika z postanowień programu postępowania ostrożnościowego dotyczących ograniczeń w zadłużaniu się. W latach 2018-2021 oczekujemy, że Województwo będzie generować nadwyżki budżetowe, które pozwolą mu na dalszą redukcję długu. Zgodnie z naszą prognozą zadłużenie bezpośrednie Mazowieckiego spadnie z 1,2 mld zł na koniec 2017 r. do około 900 mln zł na koniec 2021 r., czyli z 48% dochodów bieżących do 30% dochodów bieżących. Zakładamy, że w okresie prognozowanym wskaźnik spłaty długu Mazowieckiego pozostanie na bezpiecznym poziomie poniżej dwóch lat (2017 r.: 1,7 lat)" - czytamy dalej.Według agencji, pomimo stopniowego spadku (od 2015 r.), zadłużenie denominowane w euro stanowiło 40% portfela kredytowego na koniec 2017 r., narażając województwo na ryzyko walutowe.

"Do końca 2019 r. mazowieckie zamierza wykupić 82 mln euro obligacji (kwota pozostała do wykupu na koniec 2017 r.: 228 mln zł), w związku z czym oczekujemy, że zadłużenie w walucie obcej województwa spadnie o połowę. Oczekujemy, że płynność mazowieckiego pozostanie bardzo dobra i będzie stanowić rezerwę na wypadek nieoczekiwanej zmiany kursów walut. Średni stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych województwa w 2017 r. wyniósł 200 mln zł" - czytamy także.

Ratingi mogą zostać podniesione, ale pod warunkiem

Ratingi mogą zostać podniesione, jeżeli zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto mazowieckiego spadną poniżej 70% dochodów bieżących (2017 r.: wstępnie 68%) oraz gdy województwo utrzyma trwale solidne wyniki operacyjne wyrażone marżą operacyjną powyżej 20% i gdy podniesione zostaną ratingi Polski, podano także.Fitch zastrzegła, że ratingi mogą zostać obniżone w przypadku gdy zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto będą trwale wyższe niż 120% dochodów bieżących oraz gdy wyniki operacyjne znacząco się pogorszą.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: