Agencja Moody’s podnosi prognozy dla polskiej gospodarki

Komentarze ekspertów

Agencja Moody's skorygowała swoje prognozy dotyczące tegorocznego wzrostu polskiej gospodarki z 3,2% na 4,3%. Jest to znacząca zmiana z wielu powodów. Pierwszym jest potwierdzenie dobrej kondycji polskiej i europejskiej gospodarki. Agencja Moody's podkreśliła także, że popyt krajowy w Polsce rośnie szybciej niż oczekiwano. Kolejną pozytywną wiadomością jest zmiana perspektywy oceny dla Polski z negatywnej na stabilną. Dzięki poprawie perspektyw wzrostu gospodarczego spadł również szacowany przez agencję deficyt sektora finansów publicznych,- do 2,5% PKB. Spowodowało to umocnienie złotego i obniżkę rentowności polskich obligacji skarbowych. Wcześniej na postrzeganie Polski przez agencje ratingowe, oprócz solidnego rozwoju gospodarczego, wpływ miał relatywnie wysoki deficyt finansów publicznych oraz przejęcie rządów przez prawicową partię, Prawo i Sprawiedliwość. Obecnie jednak gospodarka rozwija się lepiej niż oczekiwano, co jak widać przekonuje agencje ratingowe do rewidowania swoich ocen.

W tym tygodniu ważnym wydarzeniem było również posiedzenie polskiego i europejskiego banku centralnego. W obu przypadkach ich stanowisko wobec polityki monetarnej pozostało niezmienione. Większe zainteresowanie wzbudzało posiedzenie EBC. Oczekuje się bowiem, że od 2018 r. wprowadzi on zmiany w programie QE. Kroki ku temu powinny zostać podjęte przez EBC już w październiku. Najbardziej prawdopodobna jest opcja ograniczania i kontynuacji programu na poziomie wynoszącym 40 mld EUR miesięcznie.

Złoty w tym tygodniu lekko się umocnił i w piątek rano wynosił 4,25 EUR/PLN. Eurodolar oscylował wokół poziomu 1,21 EUR/USD.

Udostępnij artykuł: