Agencja Moody’s podtrzymała ratingi ING Banku Śląskiego

Z rynku

Moody's Investors Service podtrzymał ratingi ING Banku Śląskiego, w tym długookresowy rating depozytów na poziomie A2 oraz ocena indywidualną (BCA) na poziomie baa2, podał bank. Perspektywa dla długookresowego ratingu depozytów nadal jest stabilna.

Logo ING Banku Śląski
Logo ING Banku Śląski Fot. Materiały prasowe

Moody's Investors Service podtrzymał ratingi ING Banku Śląskiego, w tym długookresowy rating depozytów na poziomie A2 oraz ocena indywidualną (BCA) na poziomie baa2, podał bank. Perspektywa dla długookresowego ratingu depozytów nadal jest stabilna.

Perspektywa dla długookresowego ratingu depozytów nadal jest stabilna #INGBankSlaski #Moodys #rating @INGBankSlaski

Podtrzymane ratingi są następujące:1. Długookresowy rating depozytów: "A2",2. Krótkookresowy rating depozytów: "P-1",3. Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment - BCA): baa2,

4. Skorygowana ocena indywidualna (Adjusted Baseline Credit Assessment - Adjusted BCA): baa1,5. Ocena ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Assessment - CR Assessment) długoterminowa/krótkoterminowa: A1 (cr) / P-1 (cr),6. Rating ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Rating - CR Rating) długoterminowy/krótkoterminowy: A1 / P1.Jednocześnie agencja utrzymała perspektywę stabilną dla długookresowego ratingu depozytów, podano także.Czytaj także: Agencja Fitch podtrzymała ratingi ING Banku Śląskiego, perspektywa stabilna >>>

"W opinii Moody's ratingi ING Banku Śląskiego S.A. odzwierciedlają:1. dobrej jakości, choć niewysezonowany, portfel kredytowy banku z bardzo ograniczonym zaangażowaniem w walutowe kredyty hipoteczne,2. adekwatny współczynnik kapitałowy,3. umiarkowaną rentowność, oraz4. stabilny profil finansowania banku bazujący na depozytach i wysokie bufory płynnościowe" - czytamy w komunikacie banku.ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 141,6 mld zł na koniec 2018 r.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: