Agencja Moody’s potwierdziła rating Polski na poziomie „A2”, perspektywa stabilna

Gospodarka

Agencja Moody’s potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A2". Perspektywa ratingu w dalszym ciągu jest stabilna - podała agencja w komunikacie.

Moody's
Fot. stock.adobe.com/Alexey Novikov

Agencja Moody’s potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A2". Perspektywa ratingu w dalszym ciągu jest stabilna - podała agencja w komunikacie.

Według agencji ocena ratingowa równoważy następujące czynniki:

- odporność polskiej gospodarki jest główną silną stroną oceny kredytowej. Polska zanotowała niewielki spadek PKB w trakcie szoku Covid-19, w porównaniu do państw z koszyka;

- Polska posiada silne wskaźniki fiskalne oraz sprzyjającą strukturę zadłużenia, co równoważy wzrost długu rządowego, wynikający z pandemii, i jego wpływ na siłę fiskalną;

- nadal widać wyzwania dla wciąż ogólnie solidnych ram instytucjonalnych, szczególnie w kontekście niesprzyjających zmian w polskim systemie sądownictwa.

Czytaj także: S&P: ocena kredytowa Polski pozostaje na poziomie „A-” z perspektywą stabilną >>>

Zdaniem Moody's stabilna perspektywa odzwierciedla zbilansowane ryzyka dla profilu kredytowego.

Prognoza wzrostu PKB

Moody's podtrzymał prognozy z początku kwietnia zakładające, że PKB Polski w 2021 r. wzrośnie o 3,3 proc., a w 2022 r. o 4,8 proc.

Presja na wzrost ratingu mogłaby się pojawić, jeżeli rządzący w Polsce skutecznie sprostaliby wyzwaniom związanym z wycofywaniem pandemicznych środków pomocowych w odpowiednim czasie.

"Taka ścieżka działania z jednej strony gwarantowałaby zrównoważona odbudowę, a z drugiej obniżyłaby ryzyko utrzymania wsparcia przez zbyt długi czas" - napisano.

Czytaj także: Agencja Fitch potwierdziła rating Polski, system bankowy stabilny >>>

Pozytywna dla ratingu byłaby również szybsza, niż obecnie się oczekuje, odbudowa równowagi fiskalnej, a także podjęcie przez rządzących działań w kierunku odwrócenia niekorzystnych zmian instytucjonalnych związanych z praworządnością.

Kiedy negatywna presja na rating?

Negatywna presja na rating mogłaby się z kolei pojawić, gdyby wskaźniki fiskalne znacząco się pogorszyły lub wzrost gospodarczy wyraźnie spowolnił, w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii.

Dalsze znaczące pogorszenie sytuacji związanej z systemem praworządności, które negatywnie wpłynęłoby na klimat biznesowy i skutkowałoby pogorszeniem się relacji z UE, również byłoby czynnikiem mogącym pogorszyć rating w ocenie Moody's.

Spośród trzech największych agencji ratingowych Moody's najwyżej ocenia wiarygodność kredytową Polski - na poziomie "A2". Rating Polski wg Fitch i S&P to "A-", o jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Piątkowy raport Moody's zakończył wiosenną rundę przeglądów ratingu Polski przez główne agencje. Także S&P i Fitch utrzymały oceny ratingowe i ich perspektywy. Kolejne terminy przeglądów: 27 sierpnia Fitch, 1 października S&P, 29 października Moody's. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: