Agencja Standard & Poor’s podtrzymała wysoką ocenę ratingową PKO Banku Polskiego

Bankowość

Agencja ratingowa Standard & Poor's podtrzymała wysoką długookresową ocenę zobowiązań w walucie krajowej PKO Banku Polskiego wynoszącą "A-pi". W uzasadnieniu agencja ponownie powołała się na ważną systemową rolę, jaką Bank pełni w polskim sektorze bankowym, a także na duży udział w rynku, silną pozycję kapitałową oraz zdolność do wypracowania wysokich zysków.

Rating powstał na podstawie powszechnie dostępnych informacji, nie był zamawiany przez Bank.

We wrześniu 2010 roku agencja Standard & Poor’s podwyższyła długookresową ocenę zobowiązań w walucie krajowej PKO Banku Polskiego do „A-pi” z „BBBpi”. Wówczas uwzględniono zarówno ważną rolę PKO Banku Polskiego, jak również udział Skarbu Państwa w akcjonariacie Banku, podwyższający jego wiarygodność. W maju tego roku agencja S&P’s podtrzymała tę wysoką ocenę, uwzględniając w analizie zapowiadane zmniejszenie udziału Skarbu Państwa w akcjonariacie.

-Agencja Standard & Poor’s ponownie potwierdziła silną pozycję oraz stabilność PKO Banku Polskiego. Dobrze postrzegany jest wiodący udział rynkowy Banku, szeroka sieć dystrybucji usług, która ułatwia efektywne pozyskanie depozytów, stabilna baza klientowska, zdolność do generowania wysokich i stabilnych zysków oraz odpowiedni poziom płynności. Jest to niezwykle ważne w obecnej sytuacji, przy negatywnej perspektywie sektora bankowego w innych krajach europejskich – podkreśla Paweł Borys, Dyrektor Zarządzający ds. Strategii i Inwestycji PKO Banku Polskiego.

W drugiej połowie 2011 roku trzy agencje ratingowe Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s i Fitch Ratings potwierdziły oceny wiarygodności finansowej PKO Banku Polskiego. W sierpniu 2011 roku agencja Fitch Ratings podtrzymała rating wsparcia dla Banku na poziomie „2”. Zaś we wrześniu 2011 roku agencja ratingowa Moody’s Investor Services poinformowała o podtrzymaniu wszystkich dotychczas nadanych Bankowi ocen ratingowych.

Źródło: PKO BP

Udostępnij artykuł: