Agencja Standard & Poor’s podtrzymała wysoką ocenę PKO Banku Polskiego

Bankowość

Agencja wysoko oceniła wiarygodność finansową PKO Banku Polskiego podtrzymując oceny A-(ocena długookresowa) /A-2 (ocena krótkookresowa) z perspektywą stabilną. W uzasadnieniu analitycy Standard & Poor's podkreślili wiodącą pozycję rynkową, silną bazę kapitałową Banku oraz dyscyplinę kosztową.

Agencja wysoko oceniła wiarygodność finansową PKO Banku Polskiego podtrzymując oceny A-(ocena długookresowa) /A-2 (ocena krótkookresowa) z perspektywą stabilną. W uzasadnieniu analitycy Standard & Poor's podkreślili wiodącą pozycję rynkową, silną bazę kapitałową Banku oraz dyscyplinę kosztową.

Perspektywa stabilna odzwierciedla przekonanie analityków Agencji o długoterminowej zdolności PKO Banku Polskiego do generowania zysku oraz zapewnienia odpowiedniego zaplecza kapitałowego. Podtrzymane oceny ratingowe zostały przyznane w maju ubiegłego roku na zlecenie Banku.

W aktualnym raporcie analitycy podkreślili sukces Zarządu w utrzymaniu doskonałej dyscypliny kosztowej, co pomoże w realizacji celów nowej strategii na lata 2013-2015. Ponadto w ich ocenie Bank efektywnie wykorzystuje pozycję lidera sektora bankowego w Polsce oraz dostęp do dużej bazy depozytów detalicznych. Dzięki skutecznej dywersyfikacji źródeł finansowania wskaźnik płynności długoterminowej wzrósł do 98 proc. na koniec 2012 r. w porównaniu do 94,5 proc. rok wcześniej.

Oceny wiarygodności finansowej PKO Banku Polskiego SA są obecnie przyznawane przez trzy znaczące agencje ratingowe, przy czym: Moody’s Investors Service oraz Standard & Poor’s nadają Bankowi rating na zlecenie Banku, zgodnie z własną procedurą oceny banków, zaś agencja Fitch Ratings przyznaje rating niezamawiany przez Bank, na podstawie dostępnych, publikowanych informacji.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: