Żagiel S.A. przed czasem z wymogami ustawy o kredycie konsumenckim

Finanse i gospodarka

Żagiel S.A., na prawie 2 tygodnie przed obowiązującym terminem, wdrożył przepisy nałożone przez nową ustawę o kredycie konsumenckim i jest gotowy operacyjnie do jej stosowania. Ustawa, która wchodzi w życie 18 grudnia br., ma na celu szerszą ochronę praw konsumentów. Główne zasady wprowadzone ustawą to m.in. asysta przedkontraktowa, ujednolicony europejski formularz kredytowy oraz wydłużenie terminu odstąpienia od kredytu przez klienta.

Żagiel S.A., na prawie 2 tygodnie przed obowiązującym terminem, wdrożył przepisy nałożone przez nową ustawę o kredycie konsumenckim i jest gotowy operacyjnie do jej stosowania. Ustawa, która wchodzi w życie 18 grudnia br., ma na celu szerszą ochronę praw konsumentów. Główne zasady wprowadzone ustawą to m.in. asysta przedkontraktowa, ujednolicony europejski formularz kredytowy oraz wydłużenie terminu odstąpienia od kredytu przez klienta.

Nowa ustawa o kredycie konsumenckim, mająca na celu wzmocnienie i ochronę praw konsumenckich, wchodzi w życie 18 grudnia 2011. Ustawa wynika z obowiązku implementacji do polskiego porządku prawnego unijnej Dyrektywy 2008/48/WE.

Żagiel S.A., czołowa spółka na rynku Consumer Finance w Polsce, członek grupy KBC, na prawie 2 tygodnie przed terminem wejścia w życie nowej ustawy deklaruje, iż jest w pełni gotowa operacyjnie do jej stosowania. Systemy i procesy Spółki zostały dostosowane do wymogów nowej ustawy, której przepisy odpowiadają stosowanym przez Żagiel zasadom tzw. Responsible Lending czyli odpowiedzialnego kredytowania.

"Wdrożenie przepisów nowej ustawy o kredycie konsumenckim było dla nas w ostatnich miesiącach absolutnym priorytetem. To był szeroko zakrojony, długotrwały proces, w który cała Spółka włożyła mnóstwo wysiłku, mówię tu zwłaszcza o naszym zespole IT. Teraz, kiedy osiągnęliśmy pełną gotowość, zamierzamy bacznie obserwować rynek Consumer Finance. Chcemy trzymać rękę na pulsie, szczególnie w kluczowym dla nas obszarze kredytów ratalnych" - mówi Grzegorz Górski, Wiceprezes oraz Dyrektor Pionu Marketingu i Zarządzania Produktami Żagiel S.A.

Główne zmiany wynikające z wejścia w życie nowej ustawy o kredycie konsumenckim:

  • przed zawarciem umowy kredytowej klient otrzyma tzw. Ujednolicony Europejski Formularz Kredytowy czyli formularz informacyjny zawierający wszelkie niezbędne informacje o kredycie;
  • projekt umowy kredytowej i harmonogram spłat - obowiązek wręczenia klientowi na jego życzenie;
  • przed zawarciem umowy kredytowej będzie musiała być przeprowadzona tzw. "asysta przedkontraktowa" polegająca na udzieleniu klientowi szczegółowych wyjaśnień, przedstawieniu głównych cech oferowanych produktów oraz wskazaniu konkretnych skutków zawarcia umowy;
  • wydłużenie terminu odstąpienia od kredytu przez klienta z 10 do 14 dni;
  • nowe opłaty i prowizje (tj. wprowadzenie prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, zniesienie progu prowizji 5%);
  • obowiązek poinformowania klienta o odmowie udzielenia kredytu oraz bazach danych, z których korzystano w procesie decyzyjnym;
  • obowiązek przekazania klientowi w reklamach informacji o nazwach kredytodawców, z którymi Żagiel współpracuje;
  • odpowiedzialność kredytodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez sprzedawcę lub usługodawcę.

Źródło: Lawenda Public Relations

Udostępnij artykuł: