Agnieszka Nogajczyk-Simeonow

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprezes zarządu Alior Bank

Od ponad 20 lat związana z rynkiem finansowym, w tym przez wiele lat z Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym Allianz Polska SA, gdzie w latach 2005-2016 pełniła funkcję Prezesa Zarządu. Przez ostatnie lata związana z Grupą Kapitałową PKN Orlen gdzie m.in. jako dyrektor wykonawczy była odpowiedzialna za zarządzanie finansami, rachunkowość korporacyjną, planowanie i sprawozdawczość, płynność oraz zarządzanie ryzykiem finansowym i ubezpieczeniami. Wcześniej zajmowała stanowiska dyrektora finansowego w TUiR Allianz Polska SA, TU Allianz Życie Polska SA oraz AGF Ubezpieczenia SA i AGF Ubezpieczenia Życie SA. W spółkach ubezpieczeniowych powadziła strategiczne projekty związane z finansami, sprawozdawczością i audytem.

W latach 1993-1998 kierowała zespołami projektowymi w departamencie audytu PricewaterhouseCoopers, gdzie prowadziła audyty wielu instytucji sektora finansowego. Pełniła liczne funkcje w instytucjach rynku finansowego i stowarzyszeniach branżowych w m.in. Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Członka Komisji ds. OFE Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Członka Komisji Ekonomiczno-Finansowej Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Studium Doktoranckiego Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych SGH. Ponadto posiada dyplom Executive MBA Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Źródło: Alior Bank
Udostępnij artykuł: