Agnieszka Wachnicka pokieruje Fundacją Rozwoju Rynku Finansowego

Kadry

Od września Agnieszka Wachnicka obejmie funkcję prezesa Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego - organizacji, której zadaniem jest dbałość o zrównoważony rozwój sektora finansowego przy jednocze-snym podnoszeniu bezpieczeństwa konsumentów.

Agnieszka Wachnicka
Fot. FRRF

Od września Agnieszka Wachnicka obejmie funkcję prezesa Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego - organizacji, której zadaniem jest dbałość o zrównoważony rozwój sektora finansowego przy jednocze-snym podnoszeniu bezpieczeństwa konsumentów.

Od września #AgnieszkaWachnicka obejmie funkcję prezesa Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego #FRRF

Agnieszka Wachnicka w FRRF będzie odpowiedzialna za wyznaczanie i promowanie wysokich standardów etycznych w sektorze instytucji finansowych, dialog liderów rynku pożyczek pozabankowych z instytucjami publicznymi oraz organizacjami konsumenckimi, samoregulację, a także edukację finansową konsumentów.

Do FRRF  z Biura Rzecznika Finansowego

Do Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego Agnieszka Wachnicka przejdzie z Biura Rzecznika Finansowego, gdzie od 2015 roku pełniła funkcję dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego. Odpowiadała za działania na rzecz ochrony klientów rynku bankowego i kapitałowego (banków krajowych i zagranicznych, instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i instytucji pożyczkowych). Wcześniej przez ponad 11 lat pracowała w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. W zakresie jej kompetencji była praca nad regulacją poszczególnych sektorów rynku finansowego oraz działania na rzecz utrzymania stabilności finansowej. Agnieszka Wachnicka jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość.

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego na polskim rynku działa od 2016 roku. Skupia w swoim gronie przedstawicieli firm pożyczkowych mających 60 proc. udziału w rynku pożyczek pozabankowych w Polsce, w tym takie firmy jak: Provident Polska, Everest Finanse (Bocian Pożyczki), Tempo Finanse i Profi Credit. Jej zadaniem jest dbałość o rozwój sektora finansowego w zakresie regulacji prawnych, eliminacji patologii rynkowych oraz promocję działań na rzecz bezpiecznego korzystania z usług finansowych.

Źródło: FRRF

 
Udostępnij artykuł: