Agrolokaty

Bankowość

Bank Credit Agricole przygotował dla rolników, którzy otrzymali dopłaty bezpośrednie, ONW i rolnośrodowiskowe nowy produkt - AGRO Lokaty. Warunkiem uzyskania lokaty jest posiadanie konta AGRICOLE.

Bank Credit Agricole przygotował dla rolników, którzy otrzymali dopłaty bezpośrednie, ONW i rolnośrodowiskowe nowy produkt - AGRO Lokaty. Warunkiem uzyskania lokaty jest posiadanie konta AGRICOLE.

- Dopłaty bezpośrednie, ONW i rolnośrodowiskowe stanowią w budżetach rolników 50 proc. ich całorocznego dochodu. Wiemy, że ze względu na sezonowość prac, rolnicy wykorzystują pieniądze w różnych miesiącach w roku. Dlatego przygotowaliśmy dla nich depozyty, które mogą rozwiązać w dogodnym dla siebie momencie. - mówi Waldemar Kwiatkowski, dyrektor Departamentu Klientów Agrobiznesowych w banku Credit Agricole.

AGRO Lokatę można rozwiązać w każdej chwili bez utraty odsetek, jak również bez poniesienia jakichkolwiek kosztów. Gwarantowane oprocentowanie jest niezmienne i może zostać powiększone pod warunkiem, że klient utrzyma lokatę w umownym okresie i wykona na koncie ARGICOLE co najmniej 40 transakcji lub średnioroczne obroty przekroczą 40 tys. zł.

W przypadku lokaty 12-miesięcznej Bank Credit Agricole oferuje oprocentowanie na poziomie 3,8 proc., które po spełnieniu wyżej opisanych warunków może zostać zwiększone o 0,2 proc.

Rolnik może założyć dowolną liczbę lokat, ale ich łączna kwota nie powinna przekroczyć 50 tys. zł.

Oferta jest skierowana do rolników, którzy otrzymują dopłaty. W 2013 roku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wpłynęło 1,36 miliona wniosków o ich przyznanie (dot. dopłat bezpośrednich).

up

Udostępnij artykuł: