Akademia: Anatomia kryzysu: kondycja finansowa i podatność na bankructwo państw Unii Europejskiej, wybranych państw spoza Unii Europejskiej i superpotęg – cz. 2

FN 2012/04-06 (kwiecień - czerwiec 2012)

W części 1. artykułu (FN nr 1/2012) omówiona została geneza kryzysu, etapy jego rozwoju, zarządzanie nim oraz przeciwdziałanie. W części 2. autor analizuje sytuację finansową poszczególnych, wybranych krajów europejskich i superpotęg.

dr inż. Marek W. Zdyb
Główny analityk w Ośrodka Badania Rynków Kapitałowych w Warszawie

9. Sytuacja finansowa krajów eurostrefy dotkniętych kryzysem Spośród 17 krajów strefy euro szczególne obawy budzi kondycja Grecji, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii i Włoch. Nie można też ignorować trudnej sytuacji Słowacji. Za skomplikowaną należy jednak też uznać sytuację Francji. Na osobną uwagę zasługuje nienależąca do strefy euro Wielka Brytania, z uwagi bardzo silne powiązania systemowe z sektorami finansowymi krajów strefy euro. Krajem, który jako jeden z pierwszych doznał bankructwa systemu bankowego, była maleńka Islandia. Ten europejski kraj nie należy do strefy euro ani do UE (chociaż rozpoczął negocjacje akcesyjne), tym niemniej z uwagi na szczególny i niejako pionierski charakter jego problemów związanych z kryzysem, został ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: