Akademia: Czeskie standardy mieszkaniowe/ Czech Housing Standards

FN 2017/04-06 (kwiecień-czerwiec 2017)

Wiodącym miernikiem standardu budowanych mieszkań jest w Czechach ich powierzchnia mieszkalna. Na podstawie danych o powierzchni mieszkalnej i powierzchni użytkowej mieszkań obliczono, że pm stanowiła w 2015 r. 69 proc. pum, z tego 75,2 proc. w budynkach wielorodzinnych oraz 69,1 proc. w jednorodzinnych. Z kolei średnia wielkość mieszkań zbudowanych w 2015 r. to 69 m2 pum w obiektach wielorodzinnych i 135 m2 pum w jednorodzinnych.

Dr hab. n. ekonom. Mirosław Gorczyca

Uwarunkowania rozwoju mieszkalnictwa

Czechy (Republika Czeska) to kraj o powierzchni 78 867 km2, średnio zaludniony (134 osoby na km2) [7] oraz liczbą ludności 10 543 tys. w 2015 r. Jej stan zwiększył się w latach 1980–2015 jedynie o 216,1 tys., tj. <2,1 proc. (por. tab. 1) Wynikało to z niskiego poziomu przyrostu naturalnego, który w niektórych latach miał ujemny poziom, co zdeterminowane było antykreacyjnymi postawami Czechów, jako że „dzietność” kobiet w ostatnich ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: