Akademia: Dodatki mieszkaniowe w Niemczech 1 / Housing advances in Germany

FN 2017/01-03 (styczeń-marzec 2017)

Ważnym elementem społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech jest realizowana na szeroką skalę pomoc mieszkaniowa w formie wypłacanych uboższym gospodarstwom domowym dodatków mieszkaniowych.

Dr hab. n. ekonom. Mirosław Gorczyca

Ważniejsze dane o sytuacji mieszkaniowej

Dzięki zakrojonemu na wyjątkowo szeroką skalę budownictwu mieszkaniowemu w b. R/epublice F/ederalnej N/iemiec (Wohnungsfalle [5]), a także w b. N/iemieckiej R/epublice D/emokratycznej 2 [6], kiedy to co roku uzyskiwano ≥ 10 mieszkań na 1 tys. ludności, Niemcy reprezentują aktualnie bardzo wysoki standard zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych (por. tab. 1). Znacznie wzrósł stopień nasycenia mieszkaniami, któ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: