Uwarunkowania zmian modelu w bankowości hipotecznej

Bankowość

Istotna zmiana struktury finansowania w bankach, jaka ma być dokonana w przyszłości, będzie podyktowana nie tylko wymaganiami regulacyjnymi, ale przede wszystkim troską o bezpieczeństwo sektora finansowego w Polsce.

 Uwarunkowania zmian modelu w bankowości hipotecznej

W prezentowym materiale pod pojęciem modelu bankowości hipotecznej rozumie się charakterystyczne składniki i czynniki dotyczące procesu finansowania nieruchomości i związanego z tym ryzyka. Zagadnienie to więc nie odnosi się tylko do specjalistycznych banków hipotecznych, lecz także takich podmiotów, jak banki uniwersalne, firmy ubezpieczeniowe, fundusze sekurytyzacyjne, firmy inwestycyjne, deweloperzy i dotyczy całego procesu w zakresie formułowania oferty produktowej, prezentacji oferty usług, metod obsługi klienta, udzielania kredytów, ich refinansowania, wykorzystywanych informacji przy udzielaniu kredytu oraz baz danych i narzędzi do oceny ryzyka i instytucji.

Bazylea III zapoczątkowała zmiany, które stawiają akcent na ryzyko płynności banków. Wprowadzono nowe wskaźniki płynności LCR i NSFR. Geneza podejmowanych działań ma korzenie w ostatnim światowym kryzysie, podczas którego ujawniły się nie tylko problemy dotyczące oceny ryzyka kredytowego klientów, ale także zarządzania ryzykiem płynności w związku z dużą skalą portfeli kredytów hipotecznych o terminach w horyzoncie do 40 lat. Skutkiem niskiej jakości oceny ryzyka kredytowego była niska jakość emitowanych obligacji hipotecznych oraz niska jakość monitorowania ryzyka portfeli wierzytelności hipotecznych, dokonywana przez serwisanta, czyli bank oraz fundusz inwestycyjny.

Cały artykuł „Akademia: Ewolucja i determinanty modelu bankowości hipotecznej w Polsce „ znajdą Państwo w najnowszym numerze „Finansowanie Nieruchomości – 2014/01”

Udostępnij artykuł:

Akademia: Ewolucja i determinanty modelu bankowości hipotecznej w Polsce

FN 2014/01-03 (styczeń - marzec 2014)

Istotna zmiana struktury finansowania w bankach, jaka ma być dokonana w przyszłości, będzie podyktowana nie tylko wymaganiami regulacyjnymi, ale przede wszystkim troską o bezpieczeństwo sektora finansowego w Polsce.

Zbigniew Krysiak
Szkoła Główna Handlowa, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Zakład Zarządzania Ryzykiem

Uwarunkowania zmian modelu w bankowości hipotecznej

W prezentowym materiale pod pojęciem modelu bankowości hipotecznej rozumie się charakterystyczne składniki i czynniki dotyczące procesu finansowania nieruchomości i związanego z tym ryzyka. Zagadnienie to więc nie odnosi się tylko do specjalistycznych banków hipotecznych, lecz także takich podmiotów, jak banki uniwersalne, firmy ubezpieczeniowe, fundusze sekurytyzacyjne, firmy inwestycyjne, deweloperzy i dotyczy całego procesu w zakresie formułowania oferty produktowej, prezentacji oferty usług, metod obsługi klienta, udzielania kredytów, ich refinansowania, wykorzystywanych informacji przy udzielaniu kredytu oraz baz danych i narzędzi do oceny ryzyka i instytucji.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: