Akademia: Inwestycje bidowlane a zrównoważone kształtowanie przestrzeni miejskich

FN 2009/07-09 (lipiec - wrzesień 2009)

Kształtowanie przestrzeni miejskiej jest procesem wieloaspektowym, angażującym wiele grup zawodowych. Procesem tym bardziej skomplikowanym, im więcej grup interesów jest zaangażowanych, im dłużej trwa i im większy wpływ wywiera na społeczeństwo lokalne.

Katarzyna Nowak-Poncyliusz
Kierownik Działu Eksploatacji i Rozwoju Centrum AMRON

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jako akt prawa lokalnego, według założeń stanowić powinien trzon wszelkich zamierzeń inwestorskich, które dzięki jasnym regułom zapisanym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (dalej jako mpzp) realizowane byłyby zgodnie z polityką planistyczną i urbanizacyjną każdej miejscowości.

W Polsce mamy 20 miast, w których liczba ludności przekracza 200 tysięcy, a 5 największych z nich w ciągu ostatniego stulecia zwiększyło liczbę ludności średnio pięciokrotnie. Przyjmując, że największe możliwości pozyskiwania inwestycji mają ośrodki największe, planiści, a przede wszystkim gospodarze tych ośrodków, powinni kłaść szczególny nacisk właśnie na przygotowanie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: