Akademia: Inwestycje bidowlane a zrównoważone kształtowanie przestrzeni miejskich

FN 2009/07-09 (lipiec - wrzesień 2009)

Kształtowanie przestrzeni miejskiej jest procesem wieloaspektowym, angażującym wiele grup zawodowych. Procesem tym bardziej skomplikowanym, im więcej grup interesów jest zaangażowanych, im dłużej trwa i im większy wpływ wywiera na społeczeństwo lokalne.

Kształtowanie przestrzeni miejskiej jest procesem wieloaspektowym, angażującym wiele grup zawodowych. Procesem tym bardziej skomplikowanym, im więcej grup interesów jest zaangażowanych, im dłużej trwa i im większy wpływ wywiera na społeczeństwo lokalne.

Katarzyna Nowak-Poncyliusz
Kierownik Działu Eksploatacji i Rozwoju Centrum AMRON

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jako akt prawa lokalnego, według założeń stanowić powinien trzon wszelkich zamierzeń inwestorskich, które dzięki jasnym regułom zapisanym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (dalej jako mpzp) realizowane byłyby zgodnie z polityką planistyczną i urbanizacyjną każdej miejscowości.

W Polsce mamy 20 miast, w których liczba ludności przekracza 200 tysięcy, a 5 największych z nich w ciągu ostatniego stulecia zwiększyło liczbę ludności średnio pięciokrotnie. Przyjmując, że największe możliwości pozyskiwania inwestycji mają ośrodki największe, planiści, a przede wszystkim gospodarze tych ośrodków, powinni kłaść szczególny nacisk właśnie na przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

Jak zatem wygląda pokrycie kraju miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? W 2005 roku mpzp obejmowały niecałe 20 proc. powierzchni kraju, a w połowie roku 2009 wartość ta szacowana jest na 35 proc. Sytuacja w największych miastach Polski pod względem gotowych planów przedstawia się następująco:

 • Warszawa: 19,5 proc. powierzchni miasta – zgodnie z planami na rok bieżący i przyszły; do końca 2010 roku liczba ta ma wzrosnąć do 25 proc.
 • Kraków: 15,4 proc.
 • Wrocław: 32 proc.
 • Lublin: 44 proc.
 • Gdańsk: 57 proc.

W świetle powyższych danych oraz mając na uwadze fakt, że mpzp często obejmują tylko poszczególne skrawki obszarów gmin, dochodzimy do wniosku, że dbałość o ład przestrzenny w polskich ośrodkach miejskich nie należy do kwestii priorytetowych.To z kolei wpływa w sposób bezpośredni oraz pośredni na ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: