Akademia Know-How AIG: AIG i Eksperci NEMU wspólnie o przyjaznej likwidacji szkód

Polecamy

W Gdyni i Toruniu odbyły się kolejne spotkania dla brokerów, zorganizowane w ramach wiosennej edycji Akademii AIG, inicjatywy wspierającej rozwój przywództwa oraz umożliwiającej dzielenie się wiedzą związaną z rynkiem ubezpieczeniowym. W trakcie spotkań zorganizowanych przez AIG we współpracy ze spółką Eksperci NEMU zaprezentowano kluczowe zagadnienia związane z procesem przyjaznej likwidacji szkód.

W Gdyni i Toruniu odbyły się kolejne spotkania dla brokerów, zorganizowane w ramach wiosennej edycji Akademii AIG, inicjatywy wspierającej rozwój przywództwa oraz umożliwiającej dzielenie się wiedzą związaną z rynkiem ubezpieczeniowym. W trakcie spotkań zorganizowanych przez AIG we współpracy ze spółką Eksperci NEMU zaprezentowano kluczowe zagadnienia związane z procesem przyjaznej likwidacji szkód.

W szkoleniach wzięło udział łącznie ponad 70 brokerów z rejonu Torunia i Gdyni. Głównym celem spotkań było  zaprezentowanie najważniejszych aspektów związanych z przyjazną likwidacją szkód, która powinna opierać się na zaufaniu, dialogu i szukaniu najlepszych rozwiązań, czasem również niestandardowych. Jak podkreślano w trakcie warsztatów, w takim ujęciu wszystkie zainteresowane strony - klient, ubezpieczyciel, broker i likwidator - zaangażowane są w proces likwidacji szkody.

"Bardzo nas cieszy tak pozytywny odzew związany ze szkoleniem. Udało nam się pokazać, że proces likwidacji szkód ubezpieczeniowych powinien opierać się przede wszystkim na postawie proklienckiej - decyzje nie powinny być podejmowane w sposób arbitralny, a całość nie powinna przebiegać według z góry przyjętego, sztywnego planu. Elastyczność i zorientowane na potrzeby klienta to główne elementy tego podejścia i w takim kierunku zdecydowanie coraz bardziej zmienia się rynek" - powiedziała Izabela Król, Kierownika ds. oceny ryzyka w dziale ubezpieczeń majątkowych AIG.

W trakcie spotkań omówiono między innymi, jaką rolę pełnią: szybkość i pełna jawność podejmowanych czynności, konsultowanie ze stronami na każdym etapie postępowania ustaleń dotyczących technicznej przyczyny szkody czy też wyliczonej wartości strat, a także uwzględnianie na bieżąco ewentualnych uwag czy zastrzeżeń. Owocem takiego podejścia jest przede wszystkim wyższy poziom satysfakcji klienta, a także znaczący spadek liczby ewentualnych odwołań i spraw sądowych związanych z prowadzonym postępowaniem. Brokerzy mieli okazję zapoznać się m.in. z przykładami zdarzeń związanych z przerwą w działalności biznesowej (np. w wyniku pożaru lub powodzi), utratą zysku i odpowiedzialnością cywilną, która może się wiązać np. z wadliwością produktu.

Szkolenie w Gdyni i Toruniu to zarazem pierwsze spotkania Akademii Know-How AIG, które zorganizowane zostały przez firmę we współpracy z Eksperci NEMU, jedną z wiodących spółek świadczących usługi z zakresu likwidacji szkód ubezpieczeniowych, a także przedstawicielem Cunningham Lindsey International na terenie Polski. Jako pierwsza spółka likwidacyjna w Polsce, firma oferuje przy wsparciu ubezpieczycieli takich jak AIG, model likwidacji szkód nawiązujący do zasady kontradyktoryjności, którego fundamentem są dialog i uwzględnianie argumentów różnych stron postępowania.

Szkolenia prowadzone były przez przedstawicieli Ekspertów NEMU - Marcina Kapuścińskiego, Prezesa Zarządu Spółki, a także Michała Rozmysłowicza i Piotra Wagnera, Kierowników Działu Likwidacji Szkód, we współpracy z przedstawicielami AIG. Udział w spotkaniach wzięli: Izabela Król, Kierownik ds. oceny ryzyka w Dziale Ubezpieczeń Majątkowych AIG, Wiktor Zasadziński - Dyrektor Działu Likwidacji Szkód w AIG, a także Arkadiusz Obiegły - Dyrektor Sprzedaży odpowiedzialny za Region Północ w AIG.

Kolejne szkolenie poświęcone przyjaznej likwidacji szkód, zorganizowane przez AIG w ramach Akademii Know-How, obędzie 11 czerwca w Warszawie.

Źródło: AIG

Udostępnij artykuł: