Akademia: Kredyt bankowy – w różnych formach zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych

FN 2009/01-03 (styczeń - marzec 2009)

Jedną z cech wyróżniających rynek nieruchomości spośród innych rynków jest duża kapitałochłonność. Nieruchomości są dobrem drogim. Podyktowane jest to między innymi brakiem substytutu. W ostatnich czasach odnotowany został znaczny wzrost cen nieruchomości - spowodowany z kolei wyraźnym wzrostem popytu na nie.

dr Elżbieta Gołąbeska
Katedra Rozwoju Regionalnego i Lokalnego
Wydział Gospodarki Przestrzennej
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Ludzie, chcąc zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe, pragną posiadać nieruchomość na własność. Wynika to między innymi z panującej mody, trendów, których wspólnym mianownikiem jest domena „mieć”, „posiadać”. Jednakże z powodu wspomnianej specyfiki rynku, czyli dużej kapitałochłonności, Polacy, chcąc sfinalizować transakcję kupna, coraz częściej i chętniej decydują się na różnego rodzaju formy finansowania kredytowego.

Pojęcie kredytu wywodzi się od łacińskiego słowa „credo” co oznacza wierzę, ufam. W sensie ekonomicznym kredyt mieszkaniowy jest długoterminowym kredytem zabezpieczonym hipotecznie, umożliwiającym zakupienie na wł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: