Akademia Liderów Samorządowych – III edycja

Samorząd

Od 15 listopada Ministerstwo Spraw Wewnętrzynych i Administracji ogłasza nabór do Akademii Liderów Samorządowch. III edycja projektu adresowana jest do sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego (w tym dyrektorów urzędów pełniących rolę sekretarzy) oraz do skarbników JTS.

Od 15 listopada Ministerstwo Spraw Wewnętrzynych i Administracji ogłasza nabór do Akademii Liderów Samorządowch. III edycja projektu adresowana jest do sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego (w tym dyrektorów urzędów pełniących rolę sekretarzy) oraz do skarbników JTS.

III ALS to 160 miejsc przewidzianych dla reprezentantów co najmniej 80 JTS. Złoszenia przyjmowane będą do 16 grudnia 2011, a lista uczestników przygotowana zostanie do 22 grudnia 2011. Inauguracja ALS odbędzie się 27 stycznia 2012 a zakończy się w styczniu 2013 roku. O naborze uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

DAP MSWiA planuje, że uczestnicy Akademii będą kwalifikowani według następujących kryteriów:

  • 70% uczestników z gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich,
  • 30% uczestników z pozostałych JST: gmin miejskich, miast na prawach powiatu, powiatów oraz samorządów województw,
  • z danej JST mogą zostać zakwalifikowane maksymalnie 2 osoby,
  • spośród uczestników procentowy udział kobiet nie będzie mniejszy niż liczba kobiet, jaka zgłosiła swój udział w procesie rekrutacji do II edycji Akademii Liderów Samorządowych,
  • spośród uczestników udział osób powyżej 45 roku życia wyniesie nie mniej niż 20 %.

Zajęcia odbywać się będą w Warszawie (40 miejsc), Poznaniu (40 miejsc), Toruniu (40 miejsc), Chorzowie (40 miejsc). Dokładne informacje znajdują się na stronie www.administracja.mswia.gov.pl.

Źrodło: www.administracja.mswia.gov.pl

Udostępnij artykuł: