Akademia: Mieszkaniowa Ziemia Obiecana1

FN 2014/10-12 (październik-grudzień 2014)

Izrael to - po Japonii - najwyżej rozwinięty kraj Azji, który od swego powstania (1948) przekształcił się ze słabo rozwiniętego państwa rolniczego w gospodarkę o najwyższej w świecie technologii przemysłowej. Jest to niewielkie (21,6 tys. km2)2, gęsto zaludnione państwo (338 osób na km2), z liczbą ludności - w połowie 2012 r. - 7.557 tys. [6].

Mirosław Gorczyca
Dr hab. n. ek., profesor w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Determinanty rozwoju mieszkalnictwa

Analizując rozwój mieszkalnictwa w Izraelu, intensywność budownictwa mieszkaniowego oraz zmiany standardu mieszkaniowego jego mieszkańców, pamiętać trzeba o dynamicznym przyroście liczby ludności, głównie dzięki napływowi Żydów z całego świata, w tym najwięcej z biednych krajów: z b. Związku Radzieckiego, Rumunii, fellaszów z Etiopii oraz innych krajów Afryki Północnej. To dla nich Izrael jawił się jako Ziemia Obiecana i nadzieja na nowe, lepsze życie. W ten sposób (por. tabela 1 [7]): liczba mieszkańcó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: