Akademia: Mieszkaniowe wektory Bułgarii1

FN 2016/10-12 (październik-grudzień 2016)

Decydujący o rozmiarach budownictwa mieszkaniowego, a w konsekwencji o poprawie warunków mieszkaniowych w Bułgarii, poziom inwestycji mieszkaniowych znacząco w ostatnich latach zmalał. W 2014 r. oddano do użytku prawie 10 tys. mieszkań – o 37 proc. mniej niż w 2010 r.

Dr hab. n. ekonom.
Mirosław Gorczyca

Uwarunkowania rozwoju mieszkalnictwa

Bułgaria to kraj o 110 372 km2, relatywnie – jak na warunki europejskie – słabo zaludniony (65 osób/km2), w którym liczba

ludności w 2014 r. wynosiła 7 202,4 tys. [8]. Zgodnie z wynikami spisów ludności (por. tab. 1), jej liczba zmalała w latach 1956–2011 o 249,1 tys. (o 3,2 proc.), przy czym do 1985 r. wzrosła ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: