Akademia: Największy kryzys obecnego stulecia

FN 2014/07-09 (lipiec-wrzesień 2014)

W dobie globalizacji, czyli szybkiego rozwoju społeczeństw oraz technologii, zmienia się sytuacja na rynku finansowym. Rynek finansowy oferuje jego uczestnikom nieograniczone możliwości inwestowania pieniędzy, ale - z drugiej strony - jest wrażliwy na zjawiska kryzysowe.

W artykule zostanie przedstawiony największy kryzys, jaki pojawił się w historii ludzkości. Jest to kryzys, który wpłynął na gospodarkę całego świata, przyczyniając się do wielkich zmian. W ostatnim dziale będzie zaprezentowana analiza regresji, którą opracowano na podstawie danych liczbowych z National Statistic z Wielkiej Brytanii oraz wykresy pokazujące wpływ stopy procentowej na ceny domów zakupionych pierwszy raz oraz zakupionych na wynajem. Dane te dotyczą rynku brytyjskiego, kryzys finansowy bowiem bardzo wpłynął na całą gospodarkę tego kraju.

Wstęp

Kryzys, czyli krach gospodarczy, recesja gospodarcza itd., to zjawisko ekonomiczne w gospodarce. Przyczyn kryzysu upatruje się, zależnie od wyznawanej szkoły (zwykle albo-albo):

  • w czynnikach zewnętrznych, np. błędnej ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: