Akademia: NORWEGIA – 1/3 budżetu domowego na mieszkanie

FN 2014/07-09 (lipiec-wrzesień 2014)

Wysokiemu standardowi mieszkaniowemu Norwegów towarzyszy najwyższy w Europie udział wydatków na mieszkanie w budżetach gospodarstw domowych.

Mirosław Gorczyca
Dr hab. n. ek., profesor w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Determinanty rozwoju mieszkalnictwa

Norwegia to średniej wielkości kraj o powierzchni zbliżonej do naszego (385.178 km2). Jest on słabo zaludniony. Według stanu ze spisu ludnościowego z 19 listopada 2011 r. było to średnio 16,3 osoby na 1 km2, w tym 79,3 na terenach uważanych za gęściej zaludnione.1 W najgęściej zaludnionej aglomeracji, Oslo, było to 1462 osoby na 1 km2 powierzchni [1].

Liczba ludności Norwegii dość dynamicznie rosła. W okresie 1950-2013 wzrosła ona o 55,4 proc. (tab. 1), ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: