Akademia Santander Universidades: szansa dla pokolenia kwarantanny, od 4 listopada kolejna edycja programu

Edukacja

Santander Bank Polska i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zapraszają studentów i absolwentów na serię wykładów online, które pozwolą uczestnikom zdobyć wiedzę dotyczącą budowania kariery i specyfiki pracy w instytucji finansowej. Wykłady poprowadzą wyłącznie praktycy-szefowie poszczególnych departamentów Santander Bank Polska oraz członkowie Zarządu, w tym CEO, Michał Gajewski. Akademia potrwa od 4 listopada do 1 grudnia 2020 r.

Santander Bank Polska i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zapraszają studentów i absolwentów na serię wykładów online, które pozwolą uczestnikom zdobyć wiedzę dotyczącą budowania kariery i specyfiki pracy w instytucji finansowej. Wykłady poprowadzą wyłącznie praktycy-szefowie poszczególnych departamentów Santander Bank Polska oraz członkowie Zarządu, w tym CEO, Michał Gajewski. Akademia potrwa od 4 listopada do 1 grudnia 2020 r.

#WojciechLeśniewski: Chcemy pomóc studentom w odzyskaniu stabilnej pozycji na rynku pracy i zainspirować do działania, dając m.in. dostęp do unikatowych wykładów prowadzonych przez przedstawicieli naszego Banku #COVID19 #ZdalnaNauka @SantanderBankPL @UEK_Krakow @SantanderUniPL

Sytuacja na rynku pracy związana z COVID-19 pokazuje, że może dojść do pojawienia się „pokolenia kwarantanny”, ponieważ pandemia wpływa negatywnie na perspektywy zawodowe młodych ludzi.

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) pandemia ma „niszczycielski i nieproporcjonalny” wpływ na zatrudnienie młodych ludzi.

Z najnowszych danych wynika, że młodzi ludzie napotykają poważne przeszkody w kontynuowaniu rozwoju osobistego i edukacji, zmianie pracy i wchodzeniu na rynek pracy.[1]

#ZainwestujWSiebie: globalny plan wsparcia Banco Santander

W odpowiedzi na te wyzwania program Santander Universidades rusza z kolejną edycją Akademii, która jest częścią kampanii #ZainwestujWSiebie i ma na celu poprawę konkurencyjności na rynku pracy wśród studentów i młodych ludzi, rozpoczynających karierę zawodową.

Inicjatywa została objęta Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. UEK dr hab. Stanisława Mazura.

Czytaj także: Santander Bank Polska z nagrodą główną w konkursie „The Best Annual Report 2019”

– Misją Santander Universidades jest wspieranie szkolnictwa wyższego, badań naukowych oraz idei przedsiębiorczości. Dane są niepokojące – bezrobocie wśród osób w wieku 15‒24 lat w UE wynosiło przed pandemią 14,9%.

W lipcu wskaźnik ten wzrósł do 17%[2]. Zależy nam, aby młodzi ludzie zdobywali wartościową wiedzę, która pozwoli im na rozwój zawodowy i atrakcyjne zatrudnienie w przyszłości.

Chcemy pomóc studentom w odzyskaniu stabilnej pozycji na rynku pracy i zainspirować ich do działania, dając im m.in. dostęp do unikatowych wykładów prowadzonych przez przedstawicieli naszego banku – komentuje Wojciech Leśniewski, dyrektor Santander Universidades w Polsce.

Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie od 2013 roku

Podczas 9 spotkań online studenci i absolwenci będą mogli posłuchać m.in. wykładu Michała Gajewskiego, Prezesa Zarządu Santander Bank Polska, Członków Zarządu, Głównego Ekonomisty Banku oraz Prezes Fundacji Santander Bank Polska, Marzeny Atkielskiej.

‒ Bardzo cenimy sobie współpracę Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Santander Bank Polska w ramach Akademii Santander Universidades.

W programie tym uczestniczymy już od 2013 roku. Niezwykle ważnym elementem tej współpracy są liczne stypendia dla studentów i pracowników naszego Uniwersytetu oraz Akademie Biznesowe. Warto wspomnieć, że w poprzednich edycjach Akademii udział wzięło ponad 200 studentów naszej Uczelni.

Tegoroczna edycja, choć prowadzona w formie online, zapowiada się wyjątkowo, bowiem skierowana będzie nie tylko do naszych studentów, ale też dostępna dla wszystkich uczelni ekonomicznych w Polsce.

Jako Rektor jestem dumny z naszych studentów, którzy z tak zapałem uczestniczyli w poprzednich edycjach Akademii. Mam nadzieję, że trudna sytuacja epidemiczna w jakiej się znaleźliśmy skłoni ich do jeszcze liczniejszego uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach, które, w co mocno wierzę, poprawią ich konkurencyjność na rynku pracy, a także pomogą im podnieść swoje kompetencje ‒ powiedział Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur.

Czytaj także: Santander Bank Polska upraszcza język komunikacji z klientami

Spotkanie online z kadrą zarządzającą Santander Bank Polska

Inicjatywa ma wskazać młodym ludziom możliwe ścieżki rozwoju, i pogłębić ich wiedzę z zakresu zarządzania finansami i instrumentami finansowymi. Każdy z wykładów ma też pokazać studentom jak w praktyce wygląda praca w różnych obszarach i zespołach banku.

Uczestnicy wykładów poznają też oczekiwane w bankowości kompetencje przyszłych pracowników, które wcale nie są tak oczywiste jak mogłoby się wydawać, oraz wysłuchają wykładu o wykorzystaniu innowacji w tworzeniu banku przyszłości.

Nabór prowadzony jest na stronie:  https://www.santander-grants.com/pl/program/akademia-santander-universidades-online .

‒ Każda edycja Akademii Santander Universidades cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony studentów. W tym roku ze względu na wyjątkową sytuację dydaktyczną wraz z Santander Bank Polska zdecydowaliśmy się na organizację wydarzenia otwartego w trybie online dla studentów z całej Polski.

Spotkanie z najwyższą kadrą zarządzającą Santander Bank Polska będzie dla studentów inspirującym doświadczeniem - mówi prof. dr hab. Ewa Miklaszewska, Kierownik Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Szczegółowa agenda na stronie: https://www.santander-grants.com/pl/program/akademia-santander-universidades-online

Wszystkie wykłady odbywać się będą w godz. 15:00-16:30.

Czytaj także: 100 stypendiów Santander Tech Revolution in Finance ‒ IE University dla studentów i absolwentów


[1] https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200709STO83004/koronawirus-jak-ue-walczy-z-bezrobociem-wsrod-mlodych

[2] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics#Youth_unemployment

Udostępnij artykuł: