Akademia:Sytuacja mieszkaniowa w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw1

FN 2015/01-03 (styczeń-marzec 2015)

0001

Wspólnota Niepodległych Państw (WNP) to twór polityczno-gospodarczy złożony z większości dawnych republik b. Związku Radzieckiego, stanowiący sui generis próbę podtrzymania związkowych więzi, którego hegemonem jest Rosja. Jej członkami są następujące państwa (kolejność według rosyjskiego alfabetu): Azerbejdżan, Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Mołdowa, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan i Ukraina.2

Mirosław Gorczyca
Dr hab. n. ek.,
profesorw Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Jak wskazują na to dane z tab. 1, państwo WNP było mocno zróżnicowane pod względem: wielkości powierzchni, gęstości jej zaludnienia oraz liczby ludności, a także poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Zróżnicowanie było szczególnie widoczne jeśli idzie o poziom rozwoju ekonomicznego artykułowany wysokością D/ochodu N/arodowego B/rutto (Gross National Income) per capita. Jego najwyższy poziom według siły nabywczej ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: