Akademia: Wpływ kryzysu na możliwości finansowania nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce i w Wielkiej Brytanii

FN 2014/10-12 (październik-grudzień 2014)

Kryzys gospodarczy to inaczej okresowe spowolnienie działalności gospodarczej. To odwieczne zjawisko uwarunkowane było przede wszystkim czynnikami zewnętrznymi, które wpływały na gospodarkę, a do nich należą zwłaszcza zjawiska naturalne, jak klęski żywiołowe, epidemia czy nieurodzaj. W znaczący sposób na gospodarkę wpływa wojna czy też stosunki polityczne. Podczas rozwoju gospodarczego koniunktura gospodarki coraz mniej zależna była od zjawisk naturalnych, natomiast znacznie wpływały na nią czynniki ekonomiczne1.

Tomasz Lechowicz
doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Wstęp

Wraz z wybuchem kryzysu gospodarczego przedsiębiorstwa musiały zmierzyć się z ograniczeniami w zakresie pozyskania finansowania bieżącej działalności gospodarczej. Upadek Lehman Brothers spowodował spadek podaży kredytu dla przedsiębiorstw, które zostały albo całkowicie odcięte od tego źródła finansowania, albo, w wariancie optymistycznym, miały ograniczony dostęp do niego. Przedsiębiorstwa zostały również odcięte od finansowania z rynku papierów wartościowych. Załamanie cen na rynku papierów wartościowych wpływa negatywnie na wycenę akcji przedsiębiorstw, która w efekcie negatywnie wpływa na ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: