Akademia: Zarządzanie przestrzenią a rynek nieruchomości

FN 2014/07-09 (lipiec-wrzesień 2014)

Na rynek nieruchomości oddziałuje wiele zróżnicowanych wzajemnie czynników. Wśród nich można wyodrębnić również te związane z przestrzenią oraz planowaniem przestrzennym. W dużej mierze bowiem od kierunków zagospodarowania przestrzennego zależy, jaką poszczególne nieruchomości będą miały wartość i jakie będzie ich faktyczne przeznaczenie.

dr Maciej J. Nowak
Kierownik Pracowni Ekonomiki Przestrzennej, Zakład Prawa i Gospodarki Nieruchomościami, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Radca prawny.

Mając to na uwadze warto więc podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, jak poszczególne instrumenty zarządzania przestrzenią mogą znacząco wpływać na rynek nieruchomości. W tym kontekście ważne jest również postawienie diagnozy obecnego stanu rzeczy i wskazanie występujących w tym zakresie problemów.

W literaturze, w odniesieniu do planowania przestrzennego występują różne, zbliżone do siebie pojęcia (polityka przestrzenna, gospodarka przestrzenna). Na potrzeby niniejszego artykułu najbardziej chyba adekwatne wydaje się „zarządzanie przestrzenią”, czyli stanowiące element zarządzania publicznego podejmowanie przez organy administracji publicznej działań mających ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: