Akcja kredytowa nadal spada, mimo poluźnienia rygorów kredytowych

Finanse i gospodarka

Dane Biura Informacji Kredytowej potwierdzają, że banki w dalszym ciągu ograniczają akcję kredytową i to we wszystkich segmentach rynku. Mimo wcześniejszych przewidywań, spadki liczby udzielanych kredytów nie zostały powstrzymane.

Dane Biura Informacji Kredytowej potwierdzają, że banki w dalszym ciągu ograniczają akcję kredytową i to we wszystkich segmentach rynku. Mimo wcześniejszych przewidywań, spadki liczby udzielanych kredytów nie zostały powstrzymane.

W I półroczu 2013 r. udzielone zostało ponad 2,7 mln kredytów konsumpcyjnych, czyli o 7,3 proc. mniej niż przed rokiem, jednak wartość zawartych umów była wyższa. Do końca czerwca 2013 r. banki udzieliły 96 tys. kredytów mieszkaniowych, co oznacza spadek rok do roku aż o 13 proc. O 7 proc. zmniejszyła się również liczba nowo otwartych rachunków kartowych.

Z ostatniego raportu Kredyt Trendy przygotowanego przez Biuro Informacji Kredytowej wynika, że w II kwartale 2013 r. udzielono o 62,9 tys. (8,6 proc.) kredytów gotówkowych mniej niż rok wcześniej. Najszybciej ubywa kredytów drobnych, na kwoty poniżej 4 tys. zł. W analizowanym okresie było ich mniej aż o 15,8 proc. O 22 proc. wzrosła natomiast liczba kredytów gotówkowych na kwoty powyżej 50 tys. zł.

Spadkom liczby udzielanych przez banki i SKOK-i kredytów konsumpcyjnych towarzyszy wzrost ich wartości. W I półroczu 2013 r. udzielono kredytów i pożyczek na kwotę o 6,6 proc. wyższą niż przed rokiem.

131005.bik.01.500x

Jak zaznacza dr Andrzej Topiński, Główny Ekonomista Biura Informacji Kredytowej, dane ze stycznia i lutego mogły wskazywać, że spadki akcji kredytowej zostały powstrzymane. - Poczynając jednak od marca, liczba udzielanych kredytów ratalnych i gotówkowych była już w każdym miesiącu mniejsza niż rok wcześniej - komentuje. - Można było liczyć, że rozluźnienie rygorów akceptacji przez banki kredytów na mniejsze kwoty oraz uproszczenie zasad oceny zdolności kredytowej, spowoduje powrót kredytów gotówkowych i ratalnych do sektora bankowego. Jednak w I półroczu powrotów w obu tych segmentach nie widać - dodaje.

Spadki w kredytach mieszkaniowych trwają już szósty kwartał z rzędu, dotyczą zarówno liczby nowych kredytów, jak również, w jeszcze większym stopniu ich wartości. Po nietypowym przebiegu sprzedaży kredytów na przełomie roku (słaby grudzień, mocny styczeń), kilkunastoprocentowy (licząc ilościowo) trend spadkowy jest kontynuowany. W I półroczu 2013 r. banki udzieliły 96 tys. kredytów mieszkaniowych, co oznacza spadek o 13 proc r./r. Kredyty mieszkaniowe udzielane w walutach obcych występują obecnie w ilościach śladowych. Do czerwca banki udzieliły tylko 731 sztuk takich kredytów, stanowi to zaledwie 0,76 proc. wszystkich udzielonych kredytów.

131005.bik.02.450x

Jeszcze głębsze spadki sprzedaży kredytów mieszkaniowych mają miejsce w ujęciu wartościowym. W I półroczu 2013 r. wartość zawartych umów kredytowych w mieszkaniówce była niższa o 20 proc. w porównaniu z I półroczem 2012 r. Natomiast w 2012 była niższa o 27 proc. niż w roku poprzednim.

Co ciekawe, większe niż przeciętne spadki maja miejsce w dużych miastach. Warszawiacy podpisali w I półroczu umowy kredytowe o wartości niższej o 25 proc., a w 2012 r. o wartości niższej o 38 proc. w porównaniu z rokiem 2011. 

- W poprzednim raporcie Kredyt Trendy prognozowaliśmy, że sprzedaż kredytów mieszkaniowych w całym 2013 r. zatrzyma się na poziomie 194 tys. kredytów, co oznaczałoby, że spadek rok do roku wyniesie aż 15 proc. Wyniki za I półrocze zwiększają niestety prawdopodobieństwo spełnienia się tej prognozy - przewiduje dr Topiński.

Z danych BIK wynika, że wciąż trwa spadkowy trend w zakresie podpisywania nowych umów na karty kredytowe. Czynnych rachunków kartowych było w czerwcu 2013 r. o 3 proc. mniej niż w marcu. Na 6,3 mln czynnych rachunków kartowych 3,9 mln było rachunkami aktywnymi, na tylu rachunkach w końcu czerwca występowało zadłużenie.

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Udostępnij artykuł: