Akcje PCC Rokita zadebiutują na GPW już 25 czerwca br.

Finanse i gospodarka

Akcje spółki PCC Rokita, która w zeszłym tygodniu z sukcesem przeprowadziła pierwszą publiczną ofertę akcji o wartości niemal 100 mln zł, 25 czerwca zadebiutują na rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu zaledwie po 6 dniach roboczych od przydziału.

Akcje spółki PCC Rokita, która w zeszłym tygodniu z sukcesem przeprowadziła pierwszą publiczną ofertę akcji o wartości niemal 100 mln zł, 25 czerwca zadebiutują na rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu zaledwie po 6 dniach roboczych od przydziału.

W ramach IPO PCC Rokita pozyskała 52,4 mln zł z emisji nowych akcji, a grupa PCC (strategiczny akcjonariusz) uzyskała 45,9 mln zł ze sprzedaży istniejących akcji. Oferta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów - redukcja w Transzy Indywidualnej wyniosła 76%. Cena emisyjna i cena sprzedaży wynosiła 33 zł. Po przeprowadzonej ofercie oraz rejestracji akcji udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy wyniesie 15%, zaś ich udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 10%.

Spółka wywiązała się z deklaracji o szybkim wprowadzeniu akcji do publicznego obrotu, którą podczas IPO złożyła inwestorom. Biorąc pod uwagę emisje akcji z ostatnich lat średni czas mijający od przydziału do pierwszego dnia notowań to prawie 11 dni roboczych. Akcje PCC Rokita zadebiutują po 6 dniach roboczych. - Wiemy jak istotna dla inwestorów jest płynność. Podobnie jak w przypadku każdej serii emitowanych przez nas obligacji, także teraz dołożyliśmy wszelkich starań, aby akcje PCC Rokita jak najszybciej trafiły do publicznego obrotu. Sprawnie przeszliśmy przez wszystkie procedury i udało się. Dziękuję całemu zespołowi, z którym miałem przyjemność pracować na ten sukces - mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita.

- PCC Rokita to dobra spółka, z profesjonalnym Zarządem, z wizją rozwoju i spójnymi z nią planami inwestycyjnymi, które finansuje środkami własnymi i długiem. Od kilku lat skutecznie buduje relacje z rynkiem i zdobyła zaufanie inwestorów. Cieszę, że DM BDM miał swój udział w tym procesie i  transakcjach. Równocześnie gratuluję kolejnej udanej transakcji - stwierdza Tomasz Lalik Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej DM BDM SA.

Do obrotu na rynku GPW trafi 8.338.385 Akcji serii B oraz 1.588.264 Akcji serii C (początkowo Praw do Akcji) wyemitowanych w ramach IPO. Łączna liczba wprowadzanych akcji to 9.926.649. Kapitalizacja spółki, czyli wartość rynkowa wynosi ok. 655 mln zł (liczona wg ceny emisyjnej).

Plany inwestycyjne spółki na najbliższe lata są ambitne, a ich realizacja będzie możliwa gł. dzięki środkom z IPO. - Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych, zwiększenie zdolności produkcyjnych wytwórni tlenku propylenu oraz na badania i rozwój. Przed nami okres intensywnej i ciężkiej pracy, która zaowocuje szybszym rozwojem spółki - mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita.

Źródło: PCC Rokita

Udostępnij artykuł: