Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK zdecydowali o podziale Deutsche Bank Polska

Z rynku

Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK podjęli uchwałę w sprawie podziału Deutsche Bank Polska, zakładającą podwyższenie kapitału zakładowego BZ WBK poprzez emisję 2 754 824 akcji serii N, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK podjęli uchwałę w sprawie podziału Deutsche Bank Polska, zakładającą podwyższenie kapitału zakładowego BZ WBK poprzez emisję 2 754 824 akcji serii N, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze #BZWBK zdecydowali o podziale #DeutscheBankPolska i emisji akcji serii N #BankZachodniWBK @BankZachodniWBK

"W związku z podziałem podwyższa się kapitał zakładowy banku przejmującego o kwotę 27 548 240 zł w drodze emisji 2 754 824 akcji zwykłych na okaziciela serii N banku przejmującego o wartości nominalnej 10 zł i o łącznej wartości nominalnej 27 548 240 zł (akcje podziałowe)" - czytamy w uchwale.W wyniku podziału, po obniżeniu kapitału zakładowego DB Polska, BZ WBK przestanie być akcjonariuszem DB Polska w wyniku umorzenia wszystkich akcji DB Polska, zaś Deutsche Bank AG pozostanie jedynym akcjonariuszem DB Polska posiadającym 100% akcji tej spółki oraz 100% głosów na walnym zgromadzeniu.

"Z dniem podziału DB AG stanie się akcjonariuszem banku przejmującego i zostaną mu przyznane akcje podziałowe. [...]. Parytet wymiany akcji, na podstawie którego zostaną przyznane akcje podziałowe (...), jest następujący: za 1000 000 akcji referencyjnych, DB AG zostanie przyznane 1 836,54933333333 akcji podziałowych" - wynika także z podjętych uchwał.Akcjonariusze zdecydowali także o zmianie statutu BZ WBK, dematerializacji akcji serii N oraz ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu GPW w Warszawie.

Umowa transakcyjna

W połowie grudnia ub. roku BZ WBK poinformował, że podpisał z Deutsche Bank AG umowę transakcyjną zakładającą nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. (DBPL) w skład, której wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking (MŚP), a także 100% akcji w DB Securities. Wstępna cena za wydzielony biznes DBPL wynosi 1 289 799 000 zł, podał wtedy BZ WBK. Nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. w tym akcji DB Securities S.A. nastąpi w wyniku podziału Deutsche Bank Polska.Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: