Akcjonariusze BGŻ BNP Paribas zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i emisji akcji

Z rynku

Akcjonariusze Banku BGŻ BNP Paribas zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. w wysokości 298,39 mln zł na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Budynek BGŻ BNP PARIBAS

Akcjonariusze Banku BGŻ BNP Paribas zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. w wysokości 298,39 mln zł na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze @BGZ_BNP_Paribas ‏ zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i emisji akcji

"Zysk Banku BGŻ BNP Paribas S.A. po opodatkowaniu (wynik finansowy netto) za rok obrotowy 2017 w wysokości 298 389 438,93 zł przeznacza się na kapitał rezerwowy" - czytamy w uchwale.Akcjonariusze banku zdecydowali też o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze nowej emisji do 13,3 mln akcji. Bank podawał wcześniej, że jej celem jest podwyższenie funduszy własnych (kapitału zakładowego i kapitału zapasowego) o kwotę ok. 800 mln zł, tak aby spełniać nowe wymogi kapitałowe określone dla sektora bankowego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Wyższy kapitał zakładowy banku

"Zwyczajne walne zgromadzenie banku postanawia podwyższyć kapitał zakładowy banku o kwotę nie niższą niż 2 złote ale nie wyższą niż 13 300 000 zł, tj. do kwoty nie niższej niż 84 238 320 złotych i nie wyższej niż 97 538 318 zł poprzez emisję: 1.1. nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2 500 000 akcji serii J o wartości nominalnej 1 złoty każda oraz 1.2. nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10 800 000 akcji serii K o wartości nominalnej 1 złoty każda" - czytamy w uchwale."W interesie banku pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji" - czytamy także.Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Na koniec 2017 r. jego aktywa wyniosły 72,75 mld zł.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: