Akcjonariusze BOŚ przyjęli harmonogram dokapitalizowania Banku

Bankowość

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska przyjęło - w poniedziałek, 15 lutego 2016 r. - harmonogram podwyższenia kapitału zakładowego Banku. Dokapitalizowanie ma być przeprowadzone w drodze emisji prywatnej akcji. Sfinalizowanie całego procesu zaplanowano na czerwiec 2016 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska przyjęło - w poniedziałek, 15 lutego 2016 r. - harmonogram podwyższenia kapitału zakładowego Banku. Dokapitalizowanie ma być przeprowadzone w drodze emisji prywatnej akcji. Sfinalizowanie całego procesu zaplanowano na czerwiec 2016 r.

Z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska, którego jednym z punktów było zatwierdzenie harmonogramu podwyższenia kapitału spółki, wystąpił główny akcjonariusz BOŚ Banku - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość dokapitalizowania Banku ma zostać przegłosowana przez akcjonariuszy na kolejnym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w kwietniu 2016 r.

- Emisja ma na celu pozyskanie środków na dalszy rozwój Banku i realizację strategii BOŚ, jako instytucji finansowej wspierającej ochronę środowiska i zrównoważony rozwój - mówi Sławomir Zawadzki, Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu.

Przyjęty harmonogram przewiduje zakończenie całego procesu dokapitalizowania w czerwcu tego roku.

Więcej informacji na www.bosbank.pl

Źródło: Bank Ochrony Środowiska S.A.

SzostyAkapitIKolejne

Udostępnij artykuł: