Akcjonariusze GPW zdecydowali o wypłacie 2,2 zł dywidendy na akcję

Gospodarka

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowali o przeznaczeniu 92,34 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 2,2 zł na akcję, podała spółka.

Grafika ilustracyjna - Wskaźniki giełdowe i zarys mążczyzny rozmawiającego przez telefon
Fot. Pixabay.com

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowali o przeznaczeniu 92,34 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 2,2 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze @GPW_WSExchange zdecydowali o wypłacie 2,2 zł dywidendy na akcję

"19 czerwca 2018 r. zwyczajne walne zgromadzenie GPW (ZWZ GPW) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za 2017 r., w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 92 338 400 zł, która stanowi 63,3% skonsolidowanego zysku netto spółki za rok obrotowy 2017, przypadającego akcjonariuszom GPW za rok 2017 i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych. Jednocześnie wartość dywidendy stanowi 59,2% skonsolidowanego zysku netto za rok obrotowy 2017" - czytamy w komunikacie.Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 2,2 zł. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 41 972 000. Jednocześnie ZWZ GPW ustaliło dzień dywidendy na 19 lipca 2018 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 2 sierpnia 2018 r., podano także.

GPW odnotowała 156,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 131,09 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 69,03 mln zł wobec 116,09 mln zł zysku rok wcześniej.GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: