Aktualizacja modelu biznesowego

Tylko u nas

Rozmowa z Jerzym Bańką - Wiceprezesem Związku Banków Polskich

Rozmowa z Jerzym Bańką - Wiceprezesem Związku Banków Polskich

Maciej Małek: Przysłuchując się panelowi, który pan moderował miałem nieodparte wrażenie, że nadal mamy więcej pytań niż odpowiedzi w kwestii aktualizacji modelu biznesowego, a przytaczane w raporcie wyniki wskazują, że coś jest na rzeczy, że potrzebujemy zmiany, i to radykalnej zmiany.

Jerzy Bańka: Niewątpliwie tak, ale widzimy zupełnie nowe trendy. Pozytywną dynamikę w zakresie akceptacji wprowadzenia instytucji IPSu. Na poprzednich Forach widzieliśmy kontestację, niewiarę, czy wręcz niechęć do tego nowego rozwiązania regulacyjnego. Teraz widzieliśmy bardzo ciekawą dyskusję, dużą aktywność u prezesów i otwarcie na zmiany. To jest bardzo pozytywny sygnał. Ponad to trzeba zauważyć dorobek zrzeszeń w zakresie przygotowania projektów regulacji wewnętrznej. Wykonana została ogromna praca - duże podziękowania dla zarządów obu banków zrzeszających. Myślę, że to pozowali uwierzyć wszystkim wątpiącym, że idzie nowa jakość, która będzie ogromną szansą dla polskich banków spółdzielczych.

Na ile, w pana ocenie, praca, którą wykonały zrzeszenia wpisuje się w nowy ład regulacyjny - myślę zwlaszcza o znowelizowanej ustawie, ponieważ to ona wyznacza ramy wdrażania pewnych rozwiązań w nawiązaniu także do regulacji unijnych - myślę o rozporządzeniu CRR i Dyrektywie CRD4.

Pamiętajmy, że zmieniona ustawa to są ogólne ramy prawne i muszą być obudowane szczegółową regulacją wewnętrzną. Ta praca została zrobiona bardzo dobrze. Teraz czekamy na ruch KNFu, która zatwierdzi umowę nowego zrzeszenia tak, aby banki spółdzielcze mogły stać się beneficjentami nowych rozwiązań regulacyjnych.

Zobacz również rozmowę w wersji wideo.

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: