Aktualizacja Systemu BeSTI@ i SJO BeSTI@

Samorząd

Regionalna Izba Obrachunkowa na swojej stronie internetowej umieściła informację o aktualizacji programów: BeSTi@ - ver. 3.02.003.5 (dla JST, RIO i MF) oraz SJO BeSTi@ - ver. 1.02.003.5 (dla jednostek organizacyjnych JST).

Regionalna Izba Obrachunkowa na swojej stronie internetowej umieściła informację o aktualizacji programów: BeSTi@ - ver. 3.02.003.5 (dla JST, RIO i MF) oraz SJO BeSTi@ - ver. 1.02.003.5 (dla jednostek organizacyjnych JST).

Powyższe poprawki systemu zawierają m.in.:

  1. Poprawiono błąd uniemożliwiający otwarcie pierwotnych wersji sprawozdań.
  2. Poprawiono 'literówki' na formularzu załącznika WPF oraz jego wydrukach.
  3. Rozwiązano problem błędnej numeracji stron na wydruku "Wydatki wg budżetu układ od 2011".

  1. Poprawiono reguły kontrolne WPF sprawdzające dochody i wydatki majątkowe i bieżące określone w dokumentach planistycznych. Teraz uwzględniane są również grupy paragrafów. Dodatkowo zwiększono w nich tolerancje błędu.
  2. Poprawiono reguły kontrolne WPF odwołujące się do sprawozdań - zwiększono w nich tolerancje błędu.
  3. Usunięto problem z dokonywaniem zmian w dokumentach planistycznych zawierających kolumny klasyfikacji UE tj. "program", "priorytet", "działanie", "obszar interwencji".

Aktualizacja dla JST i RIO będzie dostępna przez:

  1. moduł LiveUpdate - tzn. poprzez funkcję systemu Narzędzia -> Pobierz aktualizację.
  2. aktualizację plikową (na stronie www.rio.gov.pl w ramce "Systemy sprawozdawcze" znajduje się zarówno poprawka jak i pełne instalatory.

Uwaga!
Zalecanym sposobem aktualizacji systemu dla JST i RIO jest aktualizacja poprzez moduł LiveUpdate. Opublikowane poprawki w postaci plików należy stosować wyłącznie w razie niepowodzenia aktualizacji poprzez LU.

źródło: www.rio.gov.pl

Udostępnij artykuł: