Aktualności: Co dalej ze złotym?

KF 2009.03-04 (marzec - kwiecień 2009)

Dwa tematy: kryzys i co dalej ze złotym absorbują uwagę mediów i stopniowo coraz większej liczby obywateli. Codziennie kolejni analitycy rynku pieniężnego wpisują się na listę dyskutantów w prasie, TV i internecie.

Zbigniew R. Wierzbicki

Oczywiście potrzebne są bieżące analizy sytuacji na rynku złotego i na rynkach pieniężnych oddziałujących realnie bądź psychologicznie na zachowania wobec rynku złotego, a w ślad za tym przewidywanie zmian kursów w najbliższych dniach. Natomiast podstawowym zagadnieniem są konsekwencje wejścia bądź nie Polski do strefy euro (SE) w aspekcie rozwoju Polski i jej dylematów strategicznych. To ta kwestia przesądzi o poziomie kursu złotego oraz skali i okresie intensywnej spekulacji na polskiej walucie.

Mając nadzieję, że nikt nie podejmie ryzyka bezpośrednich interwencji w obronie hipotetycznie właściwych poziomów kursu złotego wobec innych walut zanim Polska nie uzgodni z EBC strategii wejścia do ERM 2 i sposobu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: