Aktywa funduszu Novo Gotówkowy przekroczyły 100 mln PLN

Finanse i gospodarka

Wartość aktywów netto funduszu pieniężnego Novo Gotówkowy (parasol Novo FIO) po raz pierwszy w historii przekroczyła 100 mln złotych. Oznacza to 10-krotny wzrost aktywów Novo Gotówkowego od momentu przejęcia zarządzania przez OPERA TFI w maju 2009 roku.

Wartość aktywów netto funduszu pieniężnego Novo Gotówkowy (parasol Novo FIO) po raz pierwszy w historii przekroczyła 100 mln złotych. Oznacza to 10-krotny wzrost aktywów Novo Gotówkowego od momentu przejęcia zarządzania przez OPERA TFI w maju 2009 roku.

Wzrost aktywów to przede wszystkim efekt bardzo dobrych i stabilnych wyników inwestycyjnych Novo Gotówkowego, które w okresie zarządzania przez OPERA TFI plasują ten fundusz na szczycie rankingów w kategorii funduszy pieniężnych.

"Niskie stopy procentowe zachęcają inwestorów do poszukiwania substytutu dla lokat bankowych, a fundusze pieniężne są dla nich naturalną alternatywą. Potwierdzeniem takiego procesu jest wzrost aktywów funduszu Novo Gotówkowy, który przekroczyły właśnie 100 mln złotych." - mówi Jarosław Mazek, członek zarządu i dyrektor departamentu marketingu i rozwoju OPERA TFI.

130521.stopy.zwrotu.netto.01.600x112

Źródło: OPERA TFI

Udostępnij artykuł: