Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły mdm do 3,73 mld zł w październiku

Z rynku

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 30 października 2019 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 3 731,5 mln zł, podał Skarbiec Holding. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 747,9 mln zł.

Logo Skarbiec TFI
Źródło: Materiały prasowe

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 30 października 2019 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 3 731,5 mln zł, podał Skarbiec Holding. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 747,9 mln zł.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 747,9 mln zł #SkarbiecTFI

"Na powyższą sumę składają się:1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec - Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym:a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 460,7 mln złb) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 703,5 mln złłącznie: 3 164,2 mln zł

2. Fundusze dedykowane: 212,6 mln zł3. Portfele instrumentów finansowych: 354,6 mln zł, w tym zarządzanie portfelem funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych: 25,3 mln zł" - czytamy w komunikacie.Czytaj także: Po decyzji KNF Skarbiec TFI gotowy przejąć fundusz Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ >>>

Według stanu na 30 października 2019 r., Skarbiec TFI zarządzał 36 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi, podano również.Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: