Aktywa TFI spadły do 267,8 mld zł w listopadzie

Z rynku

Wartość środków powierzonych krajowym funduszom inwestycyjnym spadła w listopadzie o 1,2% m/m do 267,8 mld zł, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Pieniądze na tle wykresów
Fot. stock.adobe.com/ngad

Wartość środków powierzonych krajowym funduszom inwestycyjnym spadła w listopadzie o 1,2% m/m do 267,8 mld zł, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

To czwarty miesiąc z rzędu, gdy łączna wartość aktywów funduszy inwestycyjnych jest mniejsza niż miesiąc wcześniej #TFI #fundusze

"To czwarty miesiąc z rzędu, gdy łączna wartość aktywów funduszy inwestycyjnych jest mniejsza niż miesiąc wcześniej. Tym razem nie pomogły w tak dużym stopniu jak zwykle fundusze gotówkowe i pieniężne (+0,4% m/m). Pozyskano do nich łącznie 'tylko' nieco ponad +200 mln zł netto. Co więcej, wynik zarządzania w wielu przypadkach był bliski zera bądź nawet ujemny" - czytamy w raporcie.Drugą i ostatnią kategorią funduszy, w której w listopadzie odnotowany został wzrost aktywów pod zarządzaniem są fundusze akcji (+0,3%). Była to zasługa wyłącznie dodatniego wyniku zarządzania - polska giełda rosła w ponad 5-proc. tempie. Bilans sprzedaży był jednak ujemny i to zarówno w przypadku funduszy akcji polskich, jak i zagranicznych. Zaskakująco spadły aktywa w kategorii funduszy mieszanych (-0,9%), przy czym znów był to efekt odpływów netto z kilku dużych funduszy inwestycyjnych, podano także.

Afera GetBack odbija się na całym segmencie rynku

"O ponad -300 mln zł spadła wartość aktywów funduszy absolutnej stopy zwrotu (-3,4%). To efekt ujemnego bilansu sprzedaży i wyniku zarządzania. Sytuacja w tym segmencie jest trudna od czasu ujawnienia afery GetBack i problemów tych towarzystw funduszy inwestycyjnych, które wchodziły w relacje biznesowe z windykatorem. Klienci wycofują środki, trzeba obsługiwać umorzenia i sprzedawać aktywa w portfelu (przede wszystkim akcje małych spółek). Wyższa podaż na GPW to oczywiście presja na spadek notowań, a więc i wyników pozostałych funduszy absolutnej stopy zwrotu i nie tylko" - czytamy dalej.W przypadku funduszy dłużnych wartość aktywów na koniec listopada była o -667 mln zł niższa niż miesiąc wcześniej (-1,4%).

"Odnotować należy spadek aktywów w grupie funduszy rynku surowców (-3%). To pochodna spadku notowań ropy naftowej o około -20% w przypadku odmiany Brent. Z punktu widzenia całego rynku polskich funduszy inwestycyjnych, ta kategoria produktów ma znikome znaczenie" - czytamy także.Istotny spadek wartości środków zgromadzonych w funduszach aktywów niepublicznych (-2,2%) to natomiast efekt likwidacji jednego z dużych funduszy skierowanych do wąskiego grona inwestorów bądź jednego inwestora, podsumowano w materiale.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: