Aktywa TFI spadły w sierpniu do 281,3 mld zł

Gospodarka

Wartość środków powierzonych krajowym funduszom inwestycyjnym spadły w sierpniu o 0,1% m/m do 281,3 mld zł, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych - Napis TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (fot. stock.adobe.com / mattz90)

Wartość środków powierzonych krajowym funduszom inwestycyjnym spadły w sierpniu o 0,1% m/m do 281,3 mld zł, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Aktywa #TFI spadły o 0,1 proc. m/m do 281,3 mld zł w sierpniu

"Sierpień upłynął pod znakiem spadków na większości giełd świata (z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych), co miało negatywne przełożenie na wyniki wielu funduszy. Choć napływ środków do funduszy był kontynuowany, nie był on na tyle wysoki, by utrzymać stan aktywów. Wartość środków zgromadzonych w krajowych funduszach inwestycyjnych nieznacznie spadła i wyniosła na koniec miesiąca 281,3 mld zł (-0,1%)" - czytamy w raporcie.Liderem pod względem wzrostu aktywów wciąż pozostają fundusze gotówkowe i pieniężne, które cieszą się dużym powodzeniem u klientów. W samym sierpniu wartość zgromadzonych przez nie środków wzrosła o +0,83 mld zł (+1,5%), przekraczając poziom 55 mld zł."Tym samym rozwiązania o najniższym ryzyku mają szansę niedługo przekroczyć barierę 20-procentowego udziału w rynku. W tym segmencie szczególnie wyróżniają się dwa fundusze gotówkowe z oferty PKO TFI oraz Investors TFI, których aktywa powiększyły się o odpowiednio +0,4 i +0,2 mld zł" - czytamy także.

Fundusze mieszane z dodatnią dynamiką aktywów

Drugi miesiąc z rzędu dodatnią dynamikę aktywów odnotowały także fundusze mieszane, choć nieco niższą niż w lipcu (wzrost o +0,2% m/m). W ich przypadku to zasługa napływów netto, bowiem wynik z zarządzania był ujemny. W tym segmencie, podobnie jak w przypadku funduszy gotówkowych, największy udział we wzroście aktywów miały fundusze z dwóch towarzystw: PKO TFI i Investors TFI, podano także."Pozostałe segmenty zakończyły miesiąc z mniejszymi aktywami niż na koniec lipca br. W ujęciu wartościowym największego spadku doświadczyły fundusze absolutnej stopy zwrotu, które nie mogą zaliczyć tego roku do udanych. Aktywa w nich zgromadzone maleją od trzech miesięcy, w samym sierpniu o -0,57 mld zł. To efekt nie najlepszej sytuacji grupy funduszy borykających się z pogorszeniem wyników, a także z wysokimi odpływami środków. Od początku roku aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu zmniejszyły się już o -2,4 mld zł" - czytamy także.

Z odpływem kapitału borykały się fundusze akcyjne

Na drugim miejscu pod względem spadku aktywów znalazły się fundusze sekurytyzacyjne (-0,19 mld zł), którym zaszkodziły ujemne wyniki kilku produktów. Nieco mniejszego spadku aktywów (o -0,15 mld zł m/m) doświadczyły fundusze dłużne. Do ujemnej dynamiki przyczyniły się przede wszystkim wybrane fundusze obligacji korporacyjnych, które w sierpniu poniosły straty, oraz zakończyły miesiąc z ujemnym bilansem sprzedaży, podano również.Z odpływem kapitału borykały się także fundusze akcyjne, których aktywa zmniejszyły się w sierpniu o -0,11 mld zł. Dodatkowo nie sprzyjała im sytuacja rynkowa. Na większości giełd świata (z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych) obserwowaliśmy spadki. Wakacje zakończyły się szczególnie dotkliwie dla rynków wschodzących, które znalazły się pod presją kryzysu w Turcji i Argentynie oraz rosnących notowań dolara."W przypadku najmniejszego segmentu - funduszy rynku surowców - aktywa w sierpniu spadły o blisko -50 mln zł (-5,5%). To głównie efekt słabych wyników wypracowanych przez te fundusze - wszystkie poniosły w sierpniu straty" - czytamy dalej.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: