Aktywa TFI wzrosły do 259,2 mld zł w lutym 2019 r.

Z rynku

Pieniądze na tle wykresów gospodarczych
Fot. stock.adobe.com/number1411

Wartość środków powierzonych krajowym funduszom inwestycyjnym wzrosła w lutym o 0,3% m/m (0,4 mld zł) do 259,2 mld zł, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

Wartość środków powierzonych krajowym funduszom inwestycyjnym wzrosła w lutym o 0,3% m/m #TFI

“Do wzrostu aktywów w lutym przyczyniło się dodatnie saldo wpłat i wypłat, które wyniosło ok. +0,3 mld zł, jak i dodatni wynik zarządzania. Około 2/3 funduszy zakończyło miesiąc z dodatnim wynikiem, w tym najwyższe stopy zwrotu osiągnęły fundusze akcyjne inwestujące na rynkach rozwiniętych. Nieco słabiej poradziły sobie fundusze skoncentrowane na krajowym rynku akcji – indeks szerokiego rynku WIG stracił -0,8%, głównie przez duże spółki, gdyż WIG20 zakończył miesiąc ze stratą -2,0%. Na tym tle nieźle radziły sobie spółki małe i średnie, które kontynuowały rozpoczęte kilka tygodni wcześniej wzrosty” – czytamy w raporcie.

Liderem fundusze surowcowe

Liderem pod względem dynamiki w lutym okazały się fundusze surowcowe. Dzięki zarówno dobrym wynikom (średnia stopa zwrotu wyniosła +1,2%), jak i wpłatom od klientów, aktywa tego typu rozwiązań powiększyły się o +1,9%, do 881 mln zł. Na drugim miejscu znalazły się fundusze akcyjne, których aktywa wzrosły o +0,5% do blisko 26,9 mld zł. To zasługa dobrych wyników inwestycyjnych, ponieważ saldo wpłat i wypłat było ujemne.

Niewiele w tyle fundusze dłużne

“Niewiele niższą dynamikę osiągnęły fundusze dłużne, które po włączeniu do nich funduszy gotówkowych, stanowią największy segment rynku. W lutym ich aktywa wzrosły o +0,5%, czyli +0,5 mld zł, do 103,3 mld zł. Duża w tym zasługa powrotu klientów do funduszy o niskim ryzyku, którzy wpłacili do nich ok. +0,5 mld zł netto” – czytamy dalej.

Na osiem segmentów dwa zakończyły miesiąc ze spadkiem aktywów. W przypadku funduszy absolutnej stopy zwrotu był to dziewiąty z kolei miesiąc z ujemną dynamiką. W tym czasie aktywa w nich zgromadzone zmniejszyły się niemal o połowę, do 8,6 mld zł. W przypadku funduszy sekurytyzacyjnych wartość zgromadzonych w nich aktywów zmniejszyła się nieznacznie, zaledwie o -5 mln zł do 4,5 mld zł, podsumowano.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: