Aktywa TFI wzrosły mdm do 258,5 mld zł w lipcu

Z rynku

Stos monet
Fot. stock.adobe.com/weyo

Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 258,5 mld zł na koniec lipca i była wyższa o blisko 1,6 mld zł (+0,5%), licząc miesiąc do miesiąca, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 258,5 mld zł na koniec lipca i była wyższa o blisko 1,6 mld zł (+0,5%), licząc miesiąc do miesiąca #TFI

„Wzrost aktywów, to efekt wysokiej sprzedaży funduszy dłużnych, a także spadku rentowności, a więc wzrostu cen obligacji skarbowych na świecie i w Polsce. To pociągnęło za sobą dobre wyniki funduszy dłużnych i pozytywnie wpłynęło na wartość aktywów pod zarządzaniem w tym największym segmencie na polskim rynku (obecnie 106,4 mld zł)” – czytamy w raporcie.

Wzrosty w funduszach mieszanych

Poza wspomnianym segmentem funduszy dłużnych, aktywa wzrosły w funduszach mieszanych do 28,8 mld zł (+1,1%). Na to także wpływ miała dobra sytuacja na rynku długu oraz (w mniejszym stopniu) dodatnie saldo wpłat i wypłat. Wśród pozostałych segmentów funduszy, niewielki wzrost aktywów zaobserwowaliśmy w funduszach aktywów niepublicznych i sekurytyzacyjnych, podano dalej.

Spadły aktywa w segmencie funduszy absolutnej stopy zwrotu

„Po raz kolejny spadły za to aktywa w niegdyś bardzo popularnym segmencie funduszy absolutnej stopy zwrotu. Skala spadku nie byłaby tak duża (-8,4% m/m), gdyby nie wypłata środków z jednego z dużych funduszy zamkniętych, zaliczającego się do tej kategorii. Ze spadkiem aktywów musieli zmierzyć się również zarządzający funduszami akcji (-1,2%). Był to efekt w głównej mierze przewagi wypłat nad wpłatami, choć sytuacja rynkowa również nie sprzyjała. W lipcu spadały notowania głównych polskich indeksów giełdowych – WIG20 (-0,9%) i mWIG40 (-3,2%), co negatywnie odbiło się na wynikach i, w konsekwencji, aktywach funduszy akcji polskich” – podsumowano w materiale.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: