Aktywa TFI wzrosły o 0,84 proc. mdm, do 264,54 mld zł, w listopadzie

Z rynku

Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 264,54 mld zł na koniec listopada i była wyższa o 0,84% niż miesiąc wcześniej, podały Analizy.pl oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). W ujęciu rocznym, aktywa zmniejszyły się o 1,28%.

Pieniądze i wykresy gospodarcze
Fot. stock.adobe.com/Prostock-studio

Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 264,54 mld zł na koniec listopada i była wyższa o 0,84% niż miesiąc wcześniej, podały Analizy.pl oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). W ujęciu rocznym, aktywa zmniejszyły się o 1,28%.

Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 264,54 mld zł na koniec listopada i była wyższa o 0,84% niż miesiąc wcześniej #TFI @analizy_pl

"W listopadzie wartość aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych wzrosła o +2,2 mld zł do 264,5 mld zł na koniec miesiąca. Podobnie jak w poprzednim miesiącu, do wzrostu solidarnie przyczynił się napływ nowego kapitału (+0,7 mld zł) jak i pozytywne wyniki zarządzania" - czytamy w raporcie.Listopad był szóstym z rzędu miesiącem, w którym rynek akcji krajów rozwiniętych piął się w górę. Zyskiwały także rynki akcji krajów wschodzących, a indeks MSCI AC World, odzwierciedlający koniunkturę na światowych giełdach, wzrósł o +2,3%. Migracja kapitału z rynku obligacji na rynek akcji sprawiła, że gorzej wypadły fundusze papierów dłużnych zarówno polskich jak i zagranicznych. Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła do poziomu 1,77%, a polskich do 2,01%. Mimo to, to właśnie fundusze dłużne cieszyły się największą popularnością i to one w największym stopniu powiększyły aktywa w listopadzie, wskazano w materiale.

W największym stopniu wzrosły aktywa funduszy dłużnych uniwersalnych

"W największym stopniu wzrosły aktywa funduszy dłużnych uniwersalnych, czyli grupy, w której znajduje się większość dawnych funduszy gotówkowych (+0,7 mld zł) oraz funduszy dłużnych uniwersalnych długoterminowych (+0,4 mld zł)" - czytamy dalej.Listopad był udany dla niemal wszystkich segmentów rynku, poza surowcowymi, z których klienci wycofywali swoje środki. Poza funduszami dłużnymi istotny wzrost aktywów odnotowały jeszcze fundusze sekurytyzacyjne (+0,6 mld zł) oraz aktywów niepublicznych (+0,3 mld zł). W pozostałych segmentach przyrost aktywów sięgał około kilkudziesięciu milionów zł. W przypadku funduszy akcyjnych to zasługa dobrych wyników przez nie wypracowanych, saldo wpłat i wypłat było bowiem ujemne. W listopadzie wzrosły także aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu - o ponad 70 mln zł.

Od początku roku wartość zgromadzonych w funduszach środków wzrosła o +7,3 mld zł

"Licząc od początku roku, wartość zgromadzonych w funduszach środków wzrosła o +7,3 mld zł. Najwięcej zyskały fundusze dłużne (+8,6 mld zł) oraz aktywów niepublicznych (+1 mld zł). Najwięcej spadły aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu (-2,3 mld zł), czyli o jedną czwartą" - podsumowano w raporcie.Największa trójka towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) pod względem wielkości aktywów nie zmieniła się wobec poprzedniego miesiąca: pierwsze miejsce zajęło Ipopema TFI (21,58% udziału), drugie - PKO TFI (12,92%), a trzecie - PZU TFI (7,88%).
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: