Aktywa UFK Pod koniec 2011

Finanse i gospodarka

W 2011 roku wartość aktywów netto zgromadzonych w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych osiągnęła 35,2 mld zł - wynika z danych Analiz Online.

W 2011 roku wartość aktywów netto zgromadzonych w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych osiągnęła 35,2 mld zł - wynika z danych Analiz Online.

Największą dynamikę wzrostu wartości aktywów zanotowały fundusze rynku surowców (273,1 proc.). Tak wysoka dynamika wynika z najmniejszych aktywów spośród wszystkich segmentów. Na koniec grudnia ub.r. środki zgromadzone w tym segmencie funduszy wyniosły 0,1 mld zł. To głównie zasługa znacznej popularności unit-linków opartych o fundusz Investor Gold.W ubiegłym roku blisko dwukrotnie powiększyły się aktywa funduszy o najbardziej bezpiecznym charakterze, czyli gotówkowych i pieniężnych. Głównie dzięki wysokiej nadwyżce wpłat nad wypłatami, sięgającej 1,5 mld zł, wartość aktywów sięgnęła na koniec roku 3,1 mld zł. Istotnie wzrosły również środki zgromadzone w funduszach dłużnych (o 37,8 proc.), do których również klienci więcej środków wpłacili niż wypłacili. Powodzeniem cieszyły się także fundusze ochrony kapitału, które dzięki dodatniemu bilansowi sprzedaży zwiększyły wartość zarządzanego kapitału o 17,3 proc.do 6,8 mld zł.

Źródło: PIU

 

Udostępnij artykuł: