Aktywa Union Investment TFI powyżej 9 mld zł

Finanse i gospodarka

W sierpniu wartość aktywów w funduszach zarządzanych przez Union Investment TFI przekroczyła 9 mld zł. Nadal największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się strategie bezpieczne, a w szczególności UniKorona Pieniężny.

W sierpniu wartość aktywów w funduszach zarządzanych przez Union Investment TFI przekroczyła 9 mld zł. Nadal największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się strategie bezpieczne, a w szczególności UniKorona Pieniężny.

W minionym miesiącu saldo wpłat i umorzeń w funduszach Union Investment TFI wyniosło około +200 mln zł, przy czym znaczna część środków, netto +184 mln zł, trafiła do subfunduszu UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO). Na koniec sierpnia jego aktywa zwiększyły się do ok. 3,4 mld zł.

- Ze względu na eskalację konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i związaną z tym nerwowość, wielu inwestorów poszukiwało przede wszystkim rozwiązań o niskim ryzyku, ale jednocześnie oferujących wyższe niż na lokatach bankowych zyski - tłumaczy Tomasz Mirek, dyrektor ds. sprzedaży detalicznej Union Investment TFI. W ciągu ostatnich 12 miesięcy subfundusz UniKorona Pieniężny zarobił 4,6%, a w tym roku osiągnął już 3,2% (dane na 29.08.2014).

Tureckie akcje wracają do łask

Po korekcie z pierwszej połowy sierpnia, tureckie aktywa znów znalazły się na celowniku świadomych inwestorów o wyższej akceptacji ryzyka.

Sierpniowy bilans nabyć i umorzeń dla trzech funduszy z największym udziałem akcji tureckich w portfelu może być więc odrobinę mylący (UniAkcje: Turcja -4,5 mln zł, UniAkcje: Nowa Europa -1,8 mln zł, UniAkcje Dywidendowy +2,8 mln zł).

- Sierpniowa korekta popchnęła cześć inwestorów do zrealizowania dotychczasowych zysków, a część zastosowała stop loss, czasowo przenosząc środki do innych strategii - tłumaczy Tomasz Mirek. - Po uspokojeniu sytuacji, wraz z wyborem nowego prezydenta i powrotem kapitału zagranicznego do Turcji, również rodzimi inwestorzy zaczęli tam wracać - dodaje.

Zdaniem Tomasza Mirka wielu klientów Union Investment TFI ma świadomość, że żaden europejski rynek nie dysponuje obecnie tak dużym potencjałem, jak Turcja. - Po tegorocznych napływach do UniAkcje: Turcja wnioskuję, że inwestorzy doceniają solidne podstawy makroekonomiczne i nadal chcą uczestniczyć w dynamicznym wzroście tej gospodarki. Okres po korekcie to najlepszy moment do zbudowania pozycji przed spodziewaną kolejną falą zwyżek - ocenia Tomasz Mirek.

Spośród pozostałych funduszy Union Investment TFI dodatni bilans sprzedaży zanotowały m.in.: UniLokata (+23 mln zł), UniKorona Obligacje (+16 mln zł), UniWIBID Plus (+14 mln zł) i UniObligacje Aktywny (+10 mln zł).

Źródło: Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Udostępnij artykuł: