Alarm dla szpitali. Nowe standardy zatrudnienia pielęgniarek i położnych grożą katastrofą

Samorząd

Związek Powiatów Polskich na swojej stronie internetowej www.zpp.pl opublikował komunikat adresowany do starostów i prezydentów miast na prawach powiatu. Dotyczy on nowych standardów zatrudnienia pielęgniarek i położnych, które proponuje Ministerstwo Zdrowia.

Związek Powiatów Polskich na swojej stronie internetowej www.zpp.pl opublikował komunikat adresowany do starostów i prezydentów miast na prawach powiatu. Dotyczy on nowych standardów zatrudnienia pielęgniarek i położnych, które proponuje Ministerstwo Zdrowia.

W tekście czytamy:
"Resort zdrowia przygotował projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Efektem wdrożenia proponowanej regulacji byłoby ograniczenie dostępności do świadczeń oraz obniżanie ich jakości, będące konsekwencją drastycznego pogorszenia się sytuacji ekonomicznej szpitali.

W załączeniu przesyłamy stanowisko ZPP w tej sprawie oraz projekt wspomnianego rozporządzenia wraz z uzasadnieniem.

Zawracamy się prośbą o przekazanie załączonych materiałów dyrektorom szpitali, dla których powiat/miasto jest podmiotem tworzącym oraz poproszenie ich o przeliczenie potencjalnych skutków wdrożenia Rozporządzenia Ministra Zdrowia, w skali całego szpitala lub pojedynczych oddziałów i przesłanie informacji na ten temat na adres mw@zpp.pl w terminie do 20 listopada br.

Resort zdrowia ma czas na wydanie rozporządzenia do końca br. więc działania w celu zmiany dotychczasowej jego treści muszą być podejmowane natychmiast.

Pomóżmy sobie sami, bowiem nawet najlepszy szpital nie przetrwa skutków wdrożenia tego rozwiązania, którego skutki porównywalne są do tych wynikających z wdrażania tzw. ustawy 203."

W załączniku publikujemy treść stanowiska ZPP oraz projekt rozporządzenia MZ z uzasadnieniem.

Źródło: www.zpp.pl

Udostępnij artykuł: